Valle d'Aosta in beeld

Valle d'Aosta in beeld

Steenbok11948298860301194829867471_KW_v2

Paradiso11948298860301194829862136_KW_v2

Marmot11948298860301194829868189_KW_v2

Matterhorn11948298860301194829885013_KW_v2

Uitzicht11948298860301194829872745_KW_v2

Ayas11948298860301194829868699_KW_v2

Gressoney11948298860301194829864207_KW_v2

Batailles11948298860301194829877087_KW_v2

Arpy11948298860301194829863069_KW_v2

Winter11948298860301194829870446_KW_v2

Snowboard11948298860301194829870957_KW_v2

Kastelen11948298860301194829859264_KW_v2

Bard11948298860301194829856572_KW_v2

Fenis11948298860301194829856754_KW_v2 © Dapa, Wikicommons

Sarriod11948298860301194829860329_KW_v2

Verres11948298860301194829857528_KW_v2

Sarre11948298860301194829871104_KW_v2

Aosta111948298860301194829855994_KW_v2 © Idefix, Wikicommons

Aosta11948298860301194829855756_KW_v2 © Luigi Chiesa, Wikicommons

Doues11948298860301194829857649_KW_v2