Troje komt naar Amsterdam

Een grote tentoonstelling in het Allard Pierson Museum in Amsterdam toont de vele gezichten van Troje en biedt de nieuwste perspectieven op de stad.

Geen stad spreekt zo tot de verbeelding als Troje. Troje heeft iets magisch, iets mythisch, iets fascinerends. Van 7 december 2012 tot en met 5 mei 2013 presenteert het Allard Pierson Museum – het archeologie museum van de Universiteit van Amsterdam- de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije.

De tentoonstelling toont de vele gezichten van Troje en biedt de nieuwste perspectieven op de stad. Met ruim 300 bruiklenen uit binnen – en buitenland; niet eerder waren in Nederland zoveel archeologische en cultuurhistorische topstukken uit en over Troje in een tentoonstelling te zien. De tentoonstelling vormt de spectaculaire afsluiting van de feestelijke viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

Vijfduizend jaar aan geschiedenis

Troje. Stad, Homerus en Turkije vertelt de verhalen van Troje en laat zien hoe de betekenis van de stad telkens verandert. Waar de legendarische naam Troje wordt genoemd, is er controverse en zijn er tegenstrijdigheden.

Door de eeuwen heen hebben velen Troje zich toegeëigend. Het begint met de blinde dichter Homerus en zijn wereldberoemde epos de Ilias.

Maar Troje is meer dan de tienjarige oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Troje is ook de stad zelf waarvan de opgraving vijfduizend jaar aan geschiedenis laat zien. En Troje is ook het steeds weer toe-eigenen ervan door de eeuwen heen door vele personen, landen en culturen.

De tentoonstelling

Troje. Stad, Homerus en Turkije belicht een zeer tot de verbeelding sprekend onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten. Vanuit de stad zelf, vanuit de dichter Homerus en vanuit verschillende culturen en landen. Mythevorming over Troje is de rode draad van de tentoonstelling.

De spraakmakende opgravingen van Heinrich Schliemann en zijn opvolgers worden getoond aan de hand van kopieën van de beroemde schat van Priamus en originele vondsten uit de verschillende opgravingen.

Een hoogtepunt is de grote marmeren Zeuskop uit het Archeologisch Museum in Istanbul. Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is de receptiegeschiedenis van Troje in verschillende culturen in het bijzonder de Turkse cultuur tijdens de negentiende en de twintigste eeuw. Een selectie Osmaanse archiefstukken, waaronder foto’s van Atatürk bij Troje en de opgravingsvergunning van Schliemann, toont de relevantie van het Homerische Troje voor Turkije.

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig publieksboek. Verder is er een breed activiteitenprogramma met onder andere lezingen, rondleidingen en cursussen en Troje reizen naar Turkije.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content