‘Sahara van De Panne’ krijgt een opknapbeurt

Duinfoto © Getty Images

Het Westhoekreservaat ‘Sahara van De Panne krijgt een opknapbeurt. De dichtgegroeide duinen worden hersteld zodat er opnieuw zand kan stuiven. Dat moet diverse typische dier- en plantensoorten terugbrengen in het gebied.

In totaal worden er zeven hectare stuifduin hersteld via kraanwerken. Het duinenreservaat is het grootste en oudste natuurreservaat aan de kust. Tijdens de werken worden begroeiingen en humuslagen verwijderd. Zo kan het zand in de duin weer stuiven en kan er opnieuw een gevarieerd landschap komen. Door het stilvallen van de verstuiving in de duin was het leefgebied van verschillende dier- en plantensoorten verdwenen.

‘Stuifduinen vormen een specifiek Europees habitattype waar tal van gespecialiseerde planten, paddenstoelen en dieren leven. Door de verstuiving ontstaan ook vochtige duinpannen, die op hun beurt een geschikte habitat zijn voor onder meer zeldzame orchideeën en de rugstreeppad’, legt Reinhardt Strubbe van Natuur en Bos uit.

De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’ dat de duinengordel tussen Duinkerke en Westende moet beschermen. Via de tentoonstelling ‘Red de Sahara van De Panne’ wordt meer informatie gegeven over de biodiversiteit en de historiek van de stuifduin. De tentoonstelling kan nog tot eind 2020 gratis bezocht worden in het bezoekerscentrum ‘duinpanne’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content