Op school leek het verhaal van het Zwin eenvoudig: een simpele zeearm die in de late middeleeuwen verzandde, waardoor Brugge zijn internationale zeehaven kwijtspeelde. Maar recent archeologisch onderzoek, waarbij de bodem werd gescand en het oppervlak door middel van drones heel precies in kaart werd gebracht, levert een veel complexer en boeiender verhaal op. Nu weten archeologen dat er verscheidene 'Zwins' waren, en dat Brugge, behalve Damme, meerdere voorhavens had. Dit nu zo rustige landschap is ooit een druk bevaren havencomplex geweest.
...