Nederlandse Waddenzee dreigt werelderfgoedstatus te verliezen door gaswinning

.

Het UNESCO Werelderfgoed Centrum dreigt de werelderfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee af te pakken, als de Nederlandse regering niet voor 15 januari uit kan leggen hoe het kan dat er in principe toestemming is voor gaswinning in de Waddenzee.

Die gaswinning is onverenigbaar met de internationale verplichtingen die Nederland heeft om samen met Duitsland en Denemarken het werelderfgoed te beschermen, te behouden en aan volgende generaties over te dragen. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer laten weten.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM wil gas winnen voor de kust van het Friese Ternaard. Het boorplatform valt buiten het deel van de Waddenzee dat werelderfgoed is, maar er zijn grote zorgen over de verstoring van de zeebodem en over het ecologisch evenwicht, schrijft het Werelderfgoed Centrum. Omdat ook wetenschappers niet weten welk effect gaswinning zal hebben op het kwetsbare gebied, moet het principe dat mijnbouw, gas- en oliewinning onverenigbaar zijn met de werelderfgoedstatus leidend zijn, aldus het centrum.

Scholeksters op de Waddeneilanden
Scholeksters op de Waddeneilanden© Getty Images

Gaswinning voor de kust van Ternaard is politiek en bestuurlijk zeer omstreden. Maandag constateerde de Commissie voor de milieueffectrapportage nog dat er essentiële informatie ontbreekt aan het milieueffectrapport dat de NAM heeft laten maken. Zo ontbreekt informatie over bodemdaling in aardlagen en over het effect van gaswinning op de natuur. Ook over de aanleg van een gastransportleiding is onvoldoende bekend. De commissie adviseert minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat om een aanvullend rapport te laten maken voordat er eventuele vergunningen worden afgegeven.

Brandganzen
Brandganzen© Getty Images

Het UNESCO Werelderfgoed Centrum is ook tegen de graaf- en bouwwerkzaamheden die nodig zijn om een windpark aan te leggen in het noordelijke deel van de Waddenzee. Om de opgewekte energie aan land te brengen moet een kabel aangelegd worden langs Schiermonnikoog. Het Werelderfgoed Centrum is bezorgd over de biodiversiteit en wil ook over dat project meer weten.

Als de Nederlandse antwoorden niet bevredigend zijn, wordt de status van de Waddenzee op de eerstvolgende internationale vergadering van UNESCO in juni 2022 besproken. Volgens minister Schouten geeft Nederland in januari antwoord op de waarschuwing van het Werelderfgoed Centrum.

Tureluur
Tureluur© Getty Images

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content