Natuurpunt ijvert voor meer Nationale Parken in Vlaanderen

. © Getty Images

Natuurvereniging Natuurpunt wil een belangrijke rol spelen in het creëren van Nationale Parken in Vlaanderen. ‘Er is te weinig natuur in Vlaanderen, zowel om de biodiversiteit te behouden en te herstellen als voor mensen om van te genieten’, klinkt het.

De Vlaamse overheid lanceerde in april een oproep naar kandidaten voor Nationale Parken en Landschapsparken. Uiteindelijk zullen wellicht drie Nationale Parken en drie Landschapsparken het statuut behalen. Natuurpunt is verheugd dat dit initiatief werd genomen en dat er zoveel kandidaten zijn om het felbegeerde label te behalen. Dit getuigt van een grote interesse voor natuurbescherming en -ontwikkeling in Vlaanderen.

‘Er is te weinig natuur in Vlaanderen, zowel om de biodiversiteit te behouden en te herstellen als voor mensen om van te genieten’, klinkt het. De vereniging roept de overheid op om werk te maken van decretale verankering voor de Vlaamse Parken, zodat er ook duidelijkheid komt over de volgende fase, namelijk de opmaak van een masterplan. Natuurpunt diende zelf drie dossiers in: Nationaal Park Rivierenland, Grote Netewoud en Brugs Polderland.

In Rivierenland ambiëren Natuurpunt en de lokale overheden grootstedelijke natuur te ontwikkelen in de regio rond Mechelen. In het Grote Netewoud wil Natuurpunt samen met de gemeente Meerhout gaan voor ‘rewilding’ en het creëren van het grootste broekbos in Vlaanderen. Het Brugs Polderland is zowel in Vlaanderen als in Europa uniek voor zijn zilte graslanden, die een toevluchtsoord zijn voor bijzondere vogels als grutto, tureluur en velduil.

Daarnaast is Natuurpunt ook kernpartner in twee andere dossiers: Taxandria en Demervallei. Taxandria is een heide- en vennengebied in de regio Turnhout. De Demervallei bouwt dan weer voort op het lopende Sigmaproject en het Europese Life Delta project en wil onder andere de bloemrijke hooilanden in de Demervallei herstellen. Verder steunt Natuurpunt nog verscheidene andere dossiers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content