Vandaag 68 % minder plant- en diersoorten op de aarde dan 50 jaar geleden

Een man in Nieuw-Zeeland plant jonge boompjes op een ontbost stuk land. © Getty

Sinds 1970 leven er nu 68 procent minder gewervelden op aarde en ook de bodembiodiversiteit gaat erop achteruit. De grote reden voor deze achteruitgang is ons voedselsysteem. Dat blijkt uit het Living Planet Report 220 van het WWF.

Wereldwijde populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen zijn er de afgelopen 50 jaar met 68 procent achteruitgegaan. Maar ook insectenpopulaties en plantensoorten sterven uit. Door de daling dreigen wereldwijd verschillende ecosystemen in te storten. Zo verandert het Amazonegebied snel van een opnemer van broeikasgassen in een uitstoter, is 75 procent van de ijsvrije landoppervlakte al aangetast en is een groot deel van de oceaan vervuild.

‘Deze achteruitgang moet alle alarmbellen doen afgaan’, klinkt het bij Koen Stuyck, woordvoerder van het WWF. ‘Ze zijn een indicatie dat de natuur het slecht doet en dat het ecosysteem naar adem hapt. Dat is een groot probleem voor de mens, want wij zijn afhankelijk van de biodiversiteit voor onze voedsel- en watervoorziening, onze economie, onze afvalverwerking en ons overleven tout court.’

Door de daling dreigen wereldwijd verschillende ecosystemen in te storten

De belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies op het land is ontbossing en omzetting van natuur in landbouwgrond. Op de tweede plaats staat overexploitatie van bossen en gronden en op de derde plaats de handel in wilde soorten. Opvallend is dat deze oorzaken ook geleid hebben tot de huidige pandemie: het risico op zoönosen, ziektes die kunnen overgedragen worden van gewervelde dieren op mensen, zoals COVID-19 neemt namelijk sterk toe door de daling van de biodiversiteit.

Oplossingen

‘Als we niets doen, zal de biodiversiteit verder afnemen, zullen meer soorten uitsterven en krijgen we onomkeerbare verliezen. Dat alles zal resulteren in een planeet die de huidige en toekomstige generaties mensen niet meer zal kunnen onderhouden’, aldus Koen Stuyck.

De oplossing in de achteruitgang van de biodiversiteit schuilt in een combinatie van beschermingsmaatregelen en fundamentele wijzigingen in de manier waarop we omgaan met voedsel. Het WWF vraagt dan ook dat de Belgische regering maatregelen neemt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, illegale handel in wilde diersoorten aanpakt en een ambitieuze biodiversiteits-strategie uitzet voor de periode na 2020.

Naar aanleiding van het WWF-raport herlanceren 75 Belgische organisaties de campagne ‘Red de biodiversiteit, samen en nu’. De beweging #SamenvoorBiodiversiteit wil met de campagne duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. In mei liep de campagne al een eerste keer, met 40 organisaties. Voor de tweede editie hebben meer dan 30 nieuwe partners het initiatief vervoegd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content