De onderzoekers van Caits, een organisatie die standaarden opstelt voor natuurgebieden, keken naar de situatie in honderd reservaten, waar naar schatting zeventig procent van alle tijgers ter wereld leeft. Slechts dertien procent van de reservaten voldeed aan de wereldwijde standaarden.

In twee derde van de natuurgebieden was sprake van goed tot zeer goed beheer. Toch bleek in alle reservaten de actie tegen stroperij, de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking en de omgang met conflicten tussen dieren en mensen, zwak.

'Ineffectief beheer van tijgerreservaten leidt tot uitsterving', zegt S.P. Yadav van het Global Tiger Forum. 'Om dit te verbeteren zijn langetermijninvesteringen essentieel.'

Stroperij

Hoewel stroperij een van de grootste bedreigingen is voor tijgers, heeft 85 procent van de reservaten onvoldoende capaciteit om effectief te patrouilleren. Gebrek aan investeringen door regeringen in Zuidoost-Azië is een van de oorzaken van het gebrekkige beheer van de natuurgebieden. In Zuid-Azië, Rusland en China is de financiële situatie van de parken doorgaans beter, constateerden de onderzoekers.

'Als regeringen geen duurzame investeringen doen in de bescherming van deze gebieden, bestaat de kans dat de tijgerpopulatie net zo catastrofaal afneemt als in de afgelopen decennia', zegt Michael Baltzer, voorzitter van Caits.

De onderzoekers van Caits, een organisatie die standaarden opstelt voor natuurgebieden, keken naar de situatie in honderd reservaten, waar naar schatting zeventig procent van alle tijgers ter wereld leeft. Slechts dertien procent van de reservaten voldeed aan de wereldwijde standaarden. In twee derde van de natuurgebieden was sprake van goed tot zeer goed beheer. Toch bleek in alle reservaten de actie tegen stroperij, de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking en de omgang met conflicten tussen dieren en mensen, zwak.'Ineffectief beheer van tijgerreservaten leidt tot uitsterving', zegt S.P. Yadav van het Global Tiger Forum. 'Om dit te verbeteren zijn langetermijninvesteringen essentieel.'StroperijHoewel stroperij een van de grootste bedreigingen is voor tijgers, heeft 85 procent van de reservaten onvoldoende capaciteit om effectief te patrouilleren. Gebrek aan investeringen door regeringen in Zuidoost-Azië is een van de oorzaken van het gebrekkige beheer van de natuurgebieden. In Zuid-Azië, Rusland en China is de financiële situatie van de parken doorgaans beter, constateerden de onderzoekers.'Als regeringen geen duurzame investeringen doen in de bescherming van deze gebieden, bestaat de kans dat de tijgerpopulatie net zo catastrofaal afneemt als in de afgelopen decennia', zegt Michael Baltzer, voorzitter van Caits.