Nederland gaat achteruitgang van wilde bijen tegen

© iStock

Nederlandse burgers, boeren, bedrijven en overheden ontwikkelen een bijenlandschap. Meer voedsel- en nestgelegenheid moet de achteruitgang van wilde bijen tegengaan.

“Op dit moment zijn we in het gebied Leiden, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn een bijzonder landschap aan het ontwikkelen”, zegt projectleider Sabine van Rooij van kenniscentrum Alterra (Universiteit Wageningen). “Een landschap waar een diversiteit aan bestuivende insecten duurzaam voorkomt, waarin honingbijen volop voedsel kunnen vinden en dat aantrekkelijk is voor mensen om er te wonen, te werken en zich te ontspannen.”

Brouwerij

Groene Cirkels, een samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland, Heineken en kenniscentrum Alterra (Universiteit Wageningen), is daarom gestart met het bouwen van een breed netwerk van actoren. Burgers, bedrijven, boeren en overheden zijn de directbetrokkenen, omdat zij niet alleen een groot deel van het landschap beheren, maar ook profiteren van de baten.

Het uiteindelijke doel van het project is de ontwikkeling van een klimaatneutrale bierbrouwerij tegen 2020, een duurzame economie en een aangename leefomgeving voor de bewoners van de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland.

Honderden soorten

In het gebied komen honderden soorten wilde bijen, zweefvliegen en vlinders voor. “Daarom werken we met ecoprofielen, groepen insecten die ongeveer dezelfde ruimtelijke voorwaarden nodig hebben”, zegt van Rooij.

“Voor iedere groep hebben we bouwstenen ontwikkeld waarmee het bijenlandschap gestalte kan krijgen. Deze variëren van leefgebieden van 10 hectare, die we Bed & Breakfastgebieden noemen, tot kleine plekjes die het huidige landschap beter overbrugbaar maken voor bestuivers, de zogenoemde Bij-tankstations. Iedere stakeholder kan zelf iets bijdragen, of in samenwerking met zijn buren een grotere bouwsteen realiseren.”

Op een speciale contourenkaart kan iedereen de realisatie van het project volgen.

Bijvriendelijk

Op dit moment hebben 22 organisaties in de regio een overeenkomst ondertekend waarin ze afspreken om zich in te zetten om de achteruitgang van wilde bijen te stoppen.

Met de ondertekening engageren ze zich om het landschap bijvriendelijker te maken door meer voedsel- en nestgelegenheid te bieden en door behoedzaam om te gaan met chemische bestrijdingsmiddelen.

Hoewel in andere delen van Nederland andere bestuivers voorkomen, is het de bedoeling om de werkwijze overal toepasbaar te maken. “In dit proefproject hebben we geleerd hoe we een sociaal netwerk en een ruimtelijk netwerk in wisselwerking met elkaar kunnen opzetten”, zegt van Rooij. (IPS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content