De vulkaan werd bij toeval ontdekt door de Geologische Dienst Nederland (GDN). De 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan heeft van zijn ontdekkers de naam Mulciber gekregen, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen.

Mulciber is voor zover bekend de vierde vulkaan op Nederlands grondgebied. De andere drie zijn de eveneens dode Zuidwalvulkaan in de Waddenzee, die 50 jaar geleden werd aangeboord, en de actieve vulkanen Mount Scenery op het Caribische eiland Saba en de Quill op het nabijgelegen eiland Sint Eustatius.

'Een toevalstreffer, die bijdraagt aan onze kennis van de ondergrond van Nederland en ons deel van de Noordzee', zegt Michel van der Meulen van onderzoeksinstituut TNO over de ontdekking van Mulciber.

De vulkaan gaf zijn bestaan prijs bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek naar de ondergrond van de Noordzee. De geologen constateerden opvallende afwijkingen in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld ter plekke. Daarnaast is er vlakbij de locatie een dik pakket vulkanische as en basalt aangeboord.

In België zijn geen vulkanen.

De vulkaan werd bij toeval ontdekt door de Geologische Dienst Nederland (GDN). De 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan heeft van zijn ontdekkers de naam Mulciber gekregen, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen. Mulciber is voor zover bekend de vierde vulkaan op Nederlands grondgebied. De andere drie zijn de eveneens dode Zuidwalvulkaan in de Waddenzee, die 50 jaar geleden werd aangeboord, en de actieve vulkanen Mount Scenery op het Caribische eiland Saba en de Quill op het nabijgelegen eiland Sint Eustatius. 'Een toevalstreffer, die bijdraagt aan onze kennis van de ondergrond van Nederland en ons deel van de Noordzee', zegt Michel van der Meulen van onderzoeksinstituut TNO over de ontdekking van Mulciber. De vulkaan gaf zijn bestaan prijs bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek naar de ondergrond van de Noordzee. De geologen constateerden opvallende afwijkingen in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld ter plekke. Daarnaast is er vlakbij de locatie een dik pakket vulkanische as en basalt aangeboord. In België zijn geen vulkanen.