Burgers die ivoren voorwerpen bezitten en er geen blijf mee weten, kunnen ze dan in de drie dierenparken binnenbrengen.

Een groot aantal Belgen bezit ivoor: gekocht op de lokale markt, meegebracht als souvenir, als geschenk of gekregen als erfenis. In de Europese Unie - en dus ook in ons land - is de handel in recent ivoor volledig verboden, aldus de FOD Volksgezondheid.

Certificaat

In België is enkel de aan- en verkoop van ivoor toegestaan, indien een CITES-certificaat werd verkregen. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species en is sinds 1984 van kracht. Dit certificaat wordt afgeleverd indien de eigenaar kan aantonen dat het ivoor afkomstig is van vóór 1984 en/of ingevoerd werd voor 1990 met invoervergunning.

Getty Images/iStockphoto
© Getty Images/iStockphoto

Geen makkelijke opdracht, indien het ivoor destijds werd meegebracht door een familielid die in Afrika of Azië werkzaam was en waarover er geen documenten (meer) beschikbaar zijn. Voor onbewerkte slagtanden van olifanten, zelfs antieke, is altijd een CITES-certificaat vereist.

In 2017 werden in België zestien dossiers geopend voor inbeslagnames van ivoor. Zevenentwintig slagtanden en 89 bewerkte ivoren voorwerpen werden in beslag genomen door douaniers van de FOD Financiën (elf dossiers) ofwel door de CITES-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid (vijf dossiers).

Ivoor verpulveren

Eigenaars van illegale ivoren voorwerpen - die dus ook niet verkocht mogen worden - kunnen deze voorwerpen achterlaten in containers in ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael, Pairi Daiza of bij FOD Volksgezondheid. Het ivoor zal vernietigd worden en zal dus geen bijdrage meer leveren aan de illegale handel in ivoor die het voortbestaan van meerdere diersoorten bedreigt.

In 2014 werd al een 'ivory crush' gehouden. Voor het Paleis der Koloniën in Tervuren werd toen iets meer dan anderhalve ton illegaal ivoor verpulverd.

Burgers die ivoren voorwerpen bezitten en er geen blijf mee weten, kunnen ze dan in de drie dierenparken binnenbrengen. Een groot aantal Belgen bezit ivoor: gekocht op de lokale markt, meegebracht als souvenir, als geschenk of gekregen als erfenis. In de Europese Unie - en dus ook in ons land - is de handel in recent ivoor volledig verboden, aldus de FOD Volksgezondheid. CertificaatIn België is enkel de aan- en verkoop van ivoor toegestaan, indien een CITES-certificaat werd verkregen. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species en is sinds 1984 van kracht. Dit certificaat wordt afgeleverd indien de eigenaar kan aantonen dat het ivoor afkomstig is van vóór 1984 en/of ingevoerd werd voor 1990 met invoervergunning. Geen makkelijke opdracht, indien het ivoor destijds werd meegebracht door een familielid die in Afrika of Azië werkzaam was en waarover er geen documenten (meer) beschikbaar zijn. Voor onbewerkte slagtanden van olifanten, zelfs antieke, is altijd een CITES-certificaat vereist. In 2017 werden in België zestien dossiers geopend voor inbeslagnames van ivoor. Zevenentwintig slagtanden en 89 bewerkte ivoren voorwerpen werden in beslag genomen door douaniers van de FOD Financiën (elf dossiers) ofwel door de CITES-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid (vijf dossiers). Ivoor verpulverenEigenaars van illegale ivoren voorwerpen - die dus ook niet verkocht mogen worden - kunnen deze voorwerpen achterlaten in containers in ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael, Pairi Daiza of bij FOD Volksgezondheid. Het ivoor zal vernietigd worden en zal dus geen bijdrage meer leveren aan de illegale handel in ivoor die het voortbestaan van meerdere diersoorten bedreigt. In 2014 werd al een 'ivory crush' gehouden. Voor het Paleis der Koloniën in Tervuren werd toen iets meer dan anderhalve ton illegaal ivoor verpulverd.