Kievit beleeft voor derde jaar op rij rampzalig broedseizoen

Kievit

Voor het derde jaar op rij zijn er nauwelijks jonge kieviten bijgekomen in Vlaanderen, waardoor de vogel met de kenmerkende kuif ‘in sneltempo op weg lijkt naar de uitgang’.

Voor het derde jaar op rij zijn er nauwelijks jonge kieviten bijgekomen in Vlaanderen, waardoor de vogel met de kenmerkende kuif ‘in sneltempo op weg lijkt naar de uitgang’. Dat meldt Natuurpunt, dat zijn hoop stelt in het soortbeschermingsplan weidevogels dat de Vlaamse overheid dit jaar opstart.

Uit een rapport van Natuurpunt Studie blijkt dat slechts 1 op de 10 onderzochte nesten in Vlaams-Brabant succesvol was. Voor een vogelsoort als de kievit, die soms 20 jaar oud kan worden, is één jaar met een laag broedsucces geen ramp, zolang dergelijke jaren maar afgewisseld worden met goede jaren.

‘Maar daar knelt het schoentje: door de kurkdroge winter waren er dit voorjaar opnieuw onvoldoende geschikte broedplaatsen, want daarvoor zijn natte plekjes cruciaal. Daarmee is het al het derde jaar op rij huilen met de pet op. De zwart-witte vogel met kenmerkende kuif is nu al onze meest bedreigde landbouwvogel, zowel op de Europese als Vlaamse Rode Lijst. En het lijkt erop dat hij nu echt in sneltempo op weg is naar de uitgang’, zegt Simon Feys van Natuurpunt.

Kievit
Kievit© Getty Images

De soort doet het niet enkel slecht in landbouwgebieden, maar ook in een aantal natuurgebieden. De verdroging van natuurgebieden speelt daar waarschijnlijk een belangrijke rol. ‘Vijftig jaar geleden kwam de kievit vooral voor in vochtige weilanden in de kustpolders, en in riviervalleien en natte heidegebieden van de Kempen. Daarna begon de soort ook in landbouwgebied te broeden, met een aanzienlijke populatietoename tot gevolg: van 1.300-1.500 paar in België in 1956, naar een geschatte 20.000 paar tegen de jaren 80.’, zegt Natuurpunt.

‘Afgelopen week werd een deel van het studiegebied in Vlaams-Brabant opnieuw onderzocht: waar in 2017 nog 125 broedpaar werden geteld op akkers, waren er dat nu 27. Amper drie daarvan hadden kuikens en 12 waren nog aan het broeden. Dat is 80 procent minder op twee jaar tijd: een dramatische afname.’

Natuurpunt pleit ervoor dat de kievit een ‘prioritaire en volwaardige plaats’ krijgt in het soortbeschermingsplan weidevogels van de Vlaamse overheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content