In beeld: de Berlijnse Muur rond de wereld

In beeld: de Berlijnse Muur rond de wereld
© Reuters

Van Taiwan tot Californie en van Moskou tot Java, overal zijn delen van de beruchte Muur terechtgekomen, waar ze tentoongesteld worden als herinneringsmonumenten aan een tijd die achter ons ligt.

De Muur die in 1961 werd gebouwd en de grens vormde tussen Oost- en West-Berlijn was het symbool van de Koude Oorlog. Minstens 136 mensen kwamen om het leven toen ze probeerden de grens te passeren.

Op 9 november 1989 werd de Muur, na grote protesten in Oost-Berlijn, neergehaald en duizenden mensen stroomden het westen van de stad in. (MS)

Muur © Reuters

1 © Reuters

2 © Reuters

3 © Reuters

4 © Reuters

5 © Reuters

6 © Reuters

7 © Reuters

8 © Reuters

9 © Reuters

10 © Reuters

11 © Reuters

12 © Reuters

13 © Reuters

14 © Reuters

15 © Reuters

16 © Reuters

17 © Reuters

18 © Reuters

19 © Reuters

20 © Reuters

21 © Reuters

22 © Reuters

23 © Reuters

24 © Reuters

25 © Reuters

26 © Reuters

27 © Reuters

28 © Reuters

29 © Reuters

30 © Reuters

31 © Reuters