In beeld: 51 van de mooiste Romeinse monumenten in de wereld

In het jaar 476 kwam er een einde aan het West-Romeinse Rijk, maar veel van wat de Romeinen bouwden staat gelukkig nog altijd overeind. Een overzicht van 51 van de mooiste bouwwerken die de Romeinen ons nalieten.

In beeld: 51 van de mooiste Romeinse monumenten in de wereld
. © Getty Images

In het jaar 476 kwam er een einde aan het West-Romeinse Rijk, maar veel van wat de Romeinen bouwden staat gelukkig nog altijd overeind. Touropia maakte een overzicht van 51 van de mooiste bouwwerken die de Romeinen ons nalieten.

Romeinse monumenten © Getty Images

1. Colosseum in Rome is het grootste amfitheater in de wereld en een van de zeven moderne wereldwonderen.

Romeinse monumenten © Getty Images

2. Baalbek in Libanon: aan Jupiter gewijde tempel.

Romeinse monumenten © Getty Images

3. Pantheon in Rome: tempel, gewijd aan de Romeinse goden, werd in de eerste eeuw gebouwd in opdracht van keizer Hadrianus. Het is het best bewaard gebleven bouwwerk uit de Romeinse tijd en de koepel behoort tot de grootste ter wereld.

Romeinse monumenten © Getty Images

4. Pompeii in Italië: aan het leven in dit stadje kwam op 24 augustus in het jaar 79 voor Christus abrupt tot stilstand toen de Vesuvius uitbarstte en de gebouwen, straten, mensen en dieren onder een dikke laag as verdwenen.

Romeinse monumenten © Getty Images

5. Pont du Gard: dit aquaduct in Frankrijk werd gebouwd in de eerste eeuw en is enorm knap gemaakt, zowel in technisch als artistiek opzicht.

Romeinse monumenten © Getty Images

6. El Djem in Tunesië, gebouwd in 238, is een van de grootste amfitheaters in de wereld.

Romeinse monumenten © Getty Images

7. Het paleis van Diocletianus in de Kroatische stad Split was 1700 jaar geleden de schuilplaats van de Romeinse keizer Diocletianus. Het is een van de best bewaarde paleizen uit de Romeine tijd.

Romeinse monumenten © Getty Images

8. Amfitheater in Verona in Italië. Het werd in het jaar 30 gebouwd en alhoewel het behoorlijk geplunderd werd na de val van het Romeinse Rijk, staat het nog altijd grotendeels overeind.

Romeinse monumenten © Getty Images

9. Het Amfitheater in Pula in Kroatië werd gebouwd tussen 27 voor en 68 na Christus. Het bood destijds plaats aan 20.000 toeschouwers.

Romeinse monumenten © Getty Images

10. Het Auaduct in de Spaanse stad Segovia werd in de eerste eeuw gebouwd, maar voorziet de stad nog altijd van water.

Romeinse monumenten © Getty Images

11. De oasestad Palmyra in Syrië ligt middenin de woestijn en wordt wel 'de vogel van de woestijn' genoemd. Van de in de tweede eeuw gebouwde stad stonden nog behoorlijk wat zuilen, tempels en straten overeind, maar IS heeft veel van die schatten vernield.

Romeinse monumenten © Getty Images

12. Het Amfitheater in de Franse stad Nîmes werd gebouwd in de eerste eeuw en verkeert nog in uitstekende staat.

Romeinse monumenten © Getty Images

13. Amfitheater in Arles in Frankrijk werd gebouwd tijdens het bewind van keizer Augustus (51-96 na Christus) en bood plaats aan 20.000 toeschouwers.

Romeinse monumenten © Getty Images

14. In de Bibliotheek van Celsus in Efeze in Turkije werden destijds 12.000 perkamentrollen bewaard. Je vindt in Efeze ook de resten van de Tempel van Artemis, de grootste tempel uit de Oudheid en één van de zeven klassieke wereldwonderen.

Romeinse monumenten © Getty Images

15. Castel Sant d'Angelo (Engelenburcht) in Rome: dit tussen 123 en 139 gebouwde indrukwekkende cilindrische bouwwerk van 48 meter hoog was oorspronkelijk het mausoleum van Keizer Hadrianus.

Romeinse monumenten © Getty Images

16. Villa Romana del Casala bij het Siciliaanse plaatsje Piazza Armerina werd rond 300 na Christus gebouwd en is vooral bekend dankzij de prachtige mozaïeken op de vloeren.

Romeinse monumenten © Getty Images

17. Het Theater in Bosra in Syrië raakte beschadigd in de burgeroorlog, maar staat nog overeind. Het stamt uit de tweede eeuw na Christus en werd gemaakt van zwarte basalt.

Romeinse monumenten © Getty Images

18. Maison Carrée in Nîmes, gebouwd tussen 10 voor en 3 na Christus, behoort tot de best bewaarde Romeinse tempels.

Romeinse monumenten © Getty Images

19. Curia Julia (29 voor Christus) ligt in het Forum Romanum in Rome en functioneerde destijds als senaatsgebouw.

Romeinse monumenten © Getty Images

20. Aspendos theater in Turkije is een prachtig bewaard amfitheater dat nog steeds gebruikt wordt voor culturele evenementen.

Romeinse monumenten © Getty Images

21. De Muur van Hadrianus van de oost- naar westkust van het Verenigd Koninkrijk werd zo'n 2000 jaar geleden gebouwd in opdracht van keizer Hadrianus, waarschijnlijk om het Romeinse Rijk te beschermen tegen invallen van de Picten vanuit Schotland.

Romeinse monumenten © Getty Images

22. Het Forum in Jerash in Jordanië. Jerash wordt wel het 'Pompeii van het Midden-Oosten' genoemd. Er staan nog veel gebouwen overeind in deze Dekapolisstad, waaronder dit bijzondere ovale forum.

Romeinse monumenten © Getty Images

23. De Hercules Toren is een 1900 jaar oude Romeinse vuurtoren in Coruña in het noordwesten van Spanje.

Romeinse monumenten © Getty Images

24. Het Theater in Efeze in Turkije bood plaats aan 25.000 toeschouwers. De beroemde Tempel van Artemis werd grotendeels verwoest in 401, maar dit theater ontsprong grotendeels de dans.

Romeinse monumenten © Getty Images

25. Ostia Antica bij Rome in Italië: de appartementsgebouwen (insula) in deze havenstad zijn goed bewaard gebleven.

Romeinse monumenten © Getty Images

26. De triomfboog van Septimius Severus in het Forum Romanum in Rome werd in 203 gebouwd om de overwinningen van keizer Severus en zijn twee zonen te vieren.

Romeinse monumenten © Getty Images

27. Het Romeinse Theater in Orange in Frankrijk werd in de eerste eeuw gebouwd en in 391 gesloten omdat er niet-christelijke voorstellingen plaatsvonden.

Romeinse monumenten © Getty Images

28. De Romeinse brug in Alcantara in Spanje werd tussen 104 en 106 gebouwd in opdracht van keizer Trajanus. De brug over de Taag vormt de grens tussen Spanje en Portugal en wordt tegenwoordig nog altijd gebruikt.

Romeinse monumenten © Getty Images

29. Rotunda van Galerius ligt in de Griekse stad Thessaloniki en werd in 306 gebouwd. Het diende destijds als tempel of als mausoleum voor keizer Galerius. Nu is het een Grieks-Orthodoxe kerk.

Romeinse monumenten © Getty Images

30. Sbeitla (of Sufetula) is een goed bewaard gebleven Romeinse stad in Tunesië.

Romeinse monumenten © Getty Images

31. Porta Nigra in Trier: deze tussen 186 en 200 gebouwde Romeinse poort in de oudste stad van Duitsland staat nog trots overeind.

Romeinse monumenten © Getty Images

32. Triomfoog van Constantijn in Rome: keizer Constantijn liet deze boog in 315 bouwen om zijn overwinning op Maxentius te vieren. Er werden resten van oudere monumenten gebruikt voor de bouw.

Romeinse monumenten © Getty Images

33. De Romeinse baden in Bath in Engeland behoren tot de best bewaarde Romeinse baden ter wereld. Eromheen staan schitterende 18e en 19e-eeuwse gebouwen.

Romeinse monumenten © Getty Images

34. Hadrianus boog Jerash in Jordanië: deze indrukwekkende triomfboog verleent toegang tot het oude Gerasa. Gerasa behoorde net als Philadelphia - het huidige Amman - tot de Decapolis, tien steden in het Oost-Romeinse rijk die verenigd waren in een zakelijk of bestuurlijk verband.

Romeinse monumenten © Getty Images

35. Theater in Leptis Magna in Libië. Leptis Magna is de meest intacte Romeinse stad in het Middellandse Zeegebied. Het amfitheater werd tijdens het bewind van Septimus Severus (193-211) gebouwd.

Romeinse monumenten © Getty Images

36. Tempel van Augustus in Pula in Kroatië: deze tempel, gebouwd in de begindagen van de eerste eeuw, is het enige gebouw dat nog overeind staat van het oorspronkelijke Romeinse forum.

Romeinse monumenten © Getty Images

37. Garni tempel in Armenië: een voorchristelijke tempel in Hellinistische stijl uit de eerste eeuw.

Romeinse monumenten © Getty Images

38. De Piramide van Cestius in Rome werd tussen 18 en 12 voor Christus gebouwd als mausoleum voor Gaius Cestius Epulo

Romeinse monumenten © Getty Images

39. Sabratha in Libië: de geschiedenis van deze stad gaat nog verder terug dan de tijd van de Romeinen en werd al in de zevende eeuw voor Christus gesticht door de Feniciërs.

Romeinse monumenten © Getty Images

40. Dougga ligt op een mooie heuvel in Tunesië. Wandelend tussen de nog grotendeels intacte ruïnes, krijg je een goed beeld van het leven van de Romeinen destijds.

Romeinse monumenten © Getty Images

41. Timgad in Algerije werd in het jaar honderd gebouwd in opdracht van keizer Trajanus als militaire nederzetting.

Romeinse monumenten © Getty Images

42. Theater in Side. Deze stad in Turkije bestond al lang voordat de Romeinen er neerstreken, maar zij drukten er hun stempel op met onder andere het theater.

Romeinse monumenten © Getty Images

43. De Boog van Titus in het Forum Romanum in Rome, in 82 gebouwd in opdracht van keizer Domitianus, diende als voorbeeld voor veel latere triomfbogen zoals de Arc de Triomphe in Parijs.

Romeinse monumenten © Getty Images

44. Theater in Amman in Jordanië: dit theater werd in de tweede eeuw gebouwd onder het bewind van keizer Marcus Aurelius. Omdat het steil tegen een heuvel is aangebouwd, is de akoestiek er uitstekend.

Romeinse monumenten © Getty Images

45. Valens Aquaduct in Istanbul in Turkije werd in 368 gebouwd in opdracht van keizer Valens. Het maakte deel uit van een 250 kilometer lang systeem van kanalen en aquaducten.

Romeinse monumenten © Getty Images

46. De Baden van Caracalla in Rome werden in de derde eeuw gebouwd onder het bewind van keizer Caracalla. De baden bestrijken een oppervlakte van elf hectare en waren daarmee de grootste baden in het Romeinse Rijk.

Romeinse monumenten © Getty Images

47. Acueducto Romano de Les Ferreres of Duivelsbrug in Tarragona in Spanje: dit 217 meter lange en op het hoogste punt 27 meter hoge aquaduct werd in eerste eeuw voor Christus gebouwd.

Romeinse monumenten © Getty Images

48. Stadsmuren in Lugo in Spanje: deze twee kilometer lange muur uit de derde eeuw staat nog vrijwel volledig overeind.

Romeinse monumenten © Getty Images

49. Boog van Caracalla in Djemila in Algerije: van deze fraaie stad uit de eerste eeuw staat nog veel overeind waaronder deze triomfboog.

Romeinse monumenten © Getty Images

50. De Boog van Caracalla in Volubilis in Marokko werd in 216 gebouwd ter ere van keizer Caracalla omdat hij de inwoners het Romeinse burgerschap schonk.

Romeinse monumenten © Getty Images

51. Theater in Merida in Spanje: de geschiedenis van dit theater gaat terug naar het jaar 25 voor Christus, maar onderging in de loop van de tijd verschillende wijzigingen.