De Manshiyat Naser wijk in Cairo staat bekend als 'garbage city' en de Koptisch christelijke inwoners worden Zaraeeb (afvalmensen) genoemd. De wijk draagt die bijnaam omdat de inwoners leven van het afval uit Cairo. Ze verzamelen het afval en iedere familie is gespecialiseerd in een bepaald soort afval zoals plastic, papier, glas, flessen....

Ze recycleren de weggegooide spullen en verkopen het en creëren zo een "uiterst efficiënt recyclagesysteem", zegt eL Seed. "Toch wordt op de wijk neergekeken als een vieze, marginale plaats. De Zaraeeb leven niet in het afval, maar van het afval en niet van hun eigen afval, maar van het afval van de hele stad."

Dat wil el Seed benadrukken met zijn kunstwerk dat hij Perception noemt. Hij koos een citaat van de Koptisch christelijke bisschop Athanasius van Alexandrië uit de derde eeuw en zette het om in een 'calligraffiti' kunstwerk (een combinatie van Arabische kalligrafie en straatkunst). Dat spoot hij, zonder dat de Egyptische autoriteiten het in de gaten hadden, op 50 gebouwen in de Manshiyat Naser wijk. Het citaat luidt: 'Wie het zonlicht wil zien, moet eerst zijn ogen schoonwrijven'. Hij wil daarmee duidelijk maken dat je mensen niet moet beoordelen op hun levensomstandigheden.

Het kunstwerk van eL Seed draagt dezelfde boodschap uit. "Wanneer je het juiste beeld wil zien, moet je van perspectief veranderen." Als je middenin de wijk staat zie je enkel kleine stukjes van het kunstwerk, maar vanaf een heuvel aan de rand van de stad zie je het geheel.

Datzelfde geldt voor de inwoners van de wijk. Vanaf de buitenkant lijkt de wijk misschien vies en chaotisch, maar wanneer je verder kijkt zie je hoe belangrijk het werk is dat de Zaraeeb verrichten door tachtig procent van het afval dat de stad produceert te verwerken. Bovendien blijken ze uiterst gastvrij te zijn. Dat ervoer eL Seed iedere dag zelf doordat hij bij iedere familie met thee en lekkers ontvangen werd.

Epa
© Epa
Epa
© Epa

View of Zaraeeb neighborhood #perception #athanasius #cairo #usetheirrealname #elbagatra

A photo posted by eL Seed (@elseed) on

De Manshiyat Naser wijk in Cairo staat bekend als 'garbage city' en de Koptisch christelijke inwoners worden Zaraeeb (afvalmensen) genoemd. De wijk draagt die bijnaam omdat de inwoners leven van het afval uit Cairo. Ze verzamelen het afval en iedere familie is gespecialiseerd in een bepaald soort afval zoals plastic, papier, glas, flessen.... Ze recycleren de weggegooide spullen en verkopen het en creëren zo een "uiterst efficiënt recyclagesysteem", zegt eL Seed. "Toch wordt op de wijk neergekeken als een vieze, marginale plaats. De Zaraeeb leven niet in het afval, maar van het afval en niet van hun eigen afval, maar van het afval van de hele stad."Dat wil el Seed benadrukken met zijn kunstwerk dat hij Perception noemt. Hij koos een citaat van de Koptisch christelijke bisschop Athanasius van Alexandrië uit de derde eeuw en zette het om in een 'calligraffiti' kunstwerk (een combinatie van Arabische kalligrafie en straatkunst). Dat spoot hij, zonder dat de Egyptische autoriteiten het in de gaten hadden, op 50 gebouwen in de Manshiyat Naser wijk. Het citaat luidt: 'Wie het zonlicht wil zien, moet eerst zijn ogen schoonwrijven'. Hij wil daarmee duidelijk maken dat je mensen niet moet beoordelen op hun levensomstandigheden.Het kunstwerk van eL Seed draagt dezelfde boodschap uit. "Wanneer je het juiste beeld wil zien, moet je van perspectief veranderen." Als je middenin de wijk staat zie je enkel kleine stukjes van het kunstwerk, maar vanaf een heuvel aan de rand van de stad zie je het geheel. Datzelfde geldt voor de inwoners van de wijk. Vanaf de buitenkant lijkt de wijk misschien vies en chaotisch, maar wanneer je verder kijkt zie je hoe belangrijk het werk is dat de Zaraeeb verrichten door tachtig procent van het afval dat de stad produceert te verwerken. Bovendien blijken ze uiterst gastvrij te zijn. Dat ervoer eL Seed iedere dag zelf doordat hij bij iedere familie met thee en lekkers ontvangen werd.