De opening van de Week van de Bij vindt dit jaar plaats op zondag 2 juni aan het Sint-Pietersplein in Gent. Tussen 13 uur en 17 uur is iedereen gratis welkom. Peter van Week van de Bij Dominique Persoone en meter Britt Van Marsenille strijden om de mooiste bijentuin. Dan wordt ook bekendgemaakt of Damme dan wel Beveren met de eer gaat lopen.

Het nieuwe, onlangs verschenen rapport van IPBES (Intergouvernementeel Platform voor wetenschap en beleid inzake Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) stelt dat de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en ecosystemen én de vele fundamentele bijdragen die de natuur ons biedt, snel afnemen, maar dat het nog steeds mogelijk is om een duurzame toekomst voor de mens en onze planeet te waarborgen.

Bijen, Getty Images
Bijen © Getty Images

Een van de diersoorten die het moeilijk hebben, is de bij. Oorzaken van bijensterfte zijn het gebruik van pesticiden, de afname van een kwalitatieve en kwantitatieve leefomgeving en parasieten zoals de varroamijt. De Week van de Bij neemt het sinds 2014 op voor wilde bijen, hommels en honingbijen en wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties voor meer voedsel en nestgelegenheid voor bijen.

Bijen in de stad

Het thema van Week van de Bij 2019 wil bijen in de stad helpen door te vergroenen. Dat kan door stenen en beton uit te breken en te vervangen door groen, door bomen en struiken te planten, de aanleg van geveltuinen en groendaken, het kweken van planten op een balkon of het vergroenen van een schoolomgeving.

Meester-chocolatier Dominique Persoone en radio- en televisiepresentatrice Britt Van Marsenille zijn peter en meter van Week van de Bij. Ze daagden elkaar uit om de mooiste bloementuin van Vlaanderen aan te leggen. Ze kregen daarvoor de hulp en steun van het gemeentebestuur van Beveren (Britt) en van Damme (Dominique).

Tussen 13 uur en 17 uur is er zondag 2 juni het openingsfeest van de Week van de Bij voor het grote publiek in samenwerking met de stad Gent aan en rond De wereld van Kina: het Huis, Sint-Pietersplein 14 in Gent.

De opening van de Week van de Bij vindt dit jaar plaats op zondag 2 juni aan het Sint-Pietersplein in Gent. Tussen 13 uur en 17 uur is iedereen gratis welkom. Peter van Week van de Bij Dominique Persoone en meter Britt Van Marsenille strijden om de mooiste bijentuin. Dan wordt ook bekendgemaakt of Damme dan wel Beveren met de eer gaat lopen.Het nieuwe, onlangs verschenen rapport van IPBES (Intergouvernementeel Platform voor wetenschap en beleid inzake Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) stelt dat de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en ecosystemen én de vele fundamentele bijdragen die de natuur ons biedt, snel afnemen, maar dat het nog steeds mogelijk is om een duurzame toekomst voor de mens en onze planeet te waarborgen. Een van de diersoorten die het moeilijk hebben, is de bij. Oorzaken van bijensterfte zijn het gebruik van pesticiden, de afname van een kwalitatieve en kwantitatieve leefomgeving en parasieten zoals de varroamijt. De Week van de Bij neemt het sinds 2014 op voor wilde bijen, hommels en honingbijen en wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties voor meer voedsel en nestgelegenheid voor bijen. Bijen in de stadHet thema van Week van de Bij 2019 wil bijen in de stad helpen door te vergroenen. Dat kan door stenen en beton uit te breken en te vervangen door groen, door bomen en struiken te planten, de aanleg van geveltuinen en groendaken, het kweken van planten op een balkon of het vergroenen van een schoolomgeving. Meester-chocolatier Dominique Persoone en radio- en televisiepresentatrice Britt Van Marsenille zijn peter en meter van Week van de Bij. Ze daagden elkaar uit om de mooiste bloementuin van Vlaanderen aan te leggen. Ze kregen daarvoor de hulp en steun van het gemeentebestuur van Beveren (Britt) en van Damme (Dominique). Tussen 13 uur en 17 uur is er zondag 2 juni het openingsfeest van de Week van de Bij voor het grote publiek in samenwerking met de stad Gent aan en rond De wereld van Kina: het Huis, Sint-Pietersplein 14 in Gent.