Het jonge zebraatje stelt het goed en valt voortaan samen met mama Luena te bewonderen in de kudde rond de Egyptische Tempel van de Zoo.

Ulani is het derde jong van Luena en werd te midden van de vrouwengroep geboren, net als in de natuur het geval zou zijn geweest. De papa is hengst Hero, die intussen al naar Italië is verhuisd omdat zijn genenlijn al voldoende vertegenwoordigd is in Antwerpen.

Bergzebra's doen het volgens de Zoo goed in gevangenschap, maar hebben het een pak minder gemakkelijk in de natuur. Ze komen alleen nog voor in versnipperde gebieden in zuidelijk en zuidwestelijk Afrika, waar hun aantal in totaal op nog slechts 9.000 wordt geschat. Ze vallen te herkennen aan een typerend flapje aan hun keel.

Het jonge zebraatje stelt het goed en valt voortaan samen met mama Luena te bewonderen in de kudde rond de Egyptische Tempel van de Zoo.Ulani is het derde jong van Luena en werd te midden van de vrouwengroep geboren, net als in de natuur het geval zou zijn geweest. De papa is hengst Hero, die intussen al naar Italië is verhuisd omdat zijn genenlijn al voldoende vertegenwoordigd is in Antwerpen. Bergzebra's doen het volgens de Zoo goed in gevangenschap, maar hebben het een pak minder gemakkelijk in de natuur. Ze komen alleen nog voor in versnipperde gebieden in zuidelijk en zuidwestelijk Afrika, waar hun aantal in totaal op nog slechts 9.000 wordt geschat. Ze vallen te herkennen aan een typerend flapje aan hun keel.