Laten we één ding duidelijk stellen: India is niet te vatten, niet te begrijpen en nauwelijks in woorden uit te drukken. Voor alles wat waar is, geldt ook het tegendeel. Niet voor niets is Incredible India de overkoepelende slogan van de campagnes van de toeristische dienst.
...