De Stichting Mons 2015 heeft bekend gemaakt welke grote tentoonstellingen te zien zullen zijn in het jaar dat de stad de titel Culturele Hoofdstad van Europa mag dragen.

Met thema's die niet eerder aan bod kwamen bieden ze kansen voor zowel de stad als de regio. Vijf grote tentoonstellingen staan gepland.

1. Vincent van Gogh in de Borinage, de geboorte van een kunstenaar

Tijdens zijn verblijf van bijna twee jaar in de Borinage en in Mons beëindigde Vincent van Gogh zijn carrière als predikant en koos hij voor het kunstenaarsbestaan. Hij ontwikkelde in België al snel een voorliefde voor motieven uit het alledaagse leven van boeren en arbeiders.

Er zullen 60-70 schilderijen en tekeningen uit diverse internationale collecties te zien zijn, waarvan omvangrijke bruiklenen van het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

Naast schilderijen en tekeningen zullen voor de gelegenheid zeven originele, zelden uitgeleende brieven van Van Gogh uit de Borinage en Brussel uit de collectie van het Van Gogh Museum naar België afreizen.

2. Verlaine, cel nr. 2

Een tentoonstelling die men als een epische roman moet lezen en die begint met de ruzie tussen Rimbaud en Verlaine, en het schot dat de oorzaak vormde voor de rechtszaak tegen Verlaine.

Vervolgens bevinden we ons in de gevangenis van Mons waar Verlaine het merendeel van zijn meesterwerken heeft geschreven. We volgen hem als hij vrijgelaten wordt. Dit ongelooflijke epos waar wijsheid (Sagesse) en geweld een enorm contrast vormen, wordt geïllustreerd door talrijke voorwerpen en stukken die niet eerder zijn getoond.

3. De man, de draak en de dood

De figuur van Sint Joris is het embleem van vele landen en Europese regio's. Dit heeft geresulteerd in talrijke afbeeldingen die zich in diverse Europese collecties bevinden.

De tentoonstelling biedt een selectie uit deze schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen. Enkele kunstenaars zullen de specifieke opdracht krijgen om uit te beelden hoe deze mythe van Sint Joris en de draak vandaag de dag nog zijn betekenis heeft behouden.

4. Mons Superstar!

Deze tentoonstelling wil de bezoeker verrassen door de verschillende creatieve ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden te laten zien. We volgen het leven van de stad van de prehistorie tot heden, van de innoverende ontginning van silex tot de Digital Innovation Valley, waar de technologieën van de toekomst worden

ontwikkeld.

5. De hele wereld (of) Atopolis

Deze thematische expositie presenteert een groep kunstenaars die zich bezighoudt met de verschijnselen van migratie en de uitwisseling en overdracht van culturen en culturele praktijken, en de begrippen 'anders zijn' en 'verschil' tegenover de mondialisering.

De titel is ontleend aan de schrijver en dichter Edouard Glissant, de grote filosoof van de rassenvermenging.

De Stichting Mons 2015 heeft bekend gemaakt welke grote tentoonstellingen te zien zullen zijn in het jaar dat de stad de titel Culturele Hoofdstad van Europa mag dragen. Met thema's die niet eerder aan bod kwamen bieden ze kansen voor zowel de stad als de regio. Vijf grote tentoonstellingen staan gepland.1. Vincent van Gogh in de Borinage, de geboorte van een kunstenaar Tijdens zijn verblijf van bijna twee jaar in de Borinage en in Mons beëindigde Vincent van Gogh zijn carrière als predikant en koos hij voor het kunstenaarsbestaan. Hij ontwikkelde in België al snel een voorliefde voor motieven uit het alledaagse leven van boeren en arbeiders. Er zullen 60-70 schilderijen en tekeningen uit diverse internationale collecties te zien zijn, waarvan omvangrijke bruiklenen van het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Naast schilderijen en tekeningen zullen voor de gelegenheid zeven originele, zelden uitgeleende brieven van Van Gogh uit de Borinage en Brussel uit de collectie van het Van Gogh Museum naar België afreizen.2. Verlaine, cel nr. 2 Een tentoonstelling die men als een epische roman moet lezen en die begint met de ruzie tussen Rimbaud en Verlaine, en het schot dat de oorzaak vormde voor de rechtszaak tegen Verlaine. Vervolgens bevinden we ons in de gevangenis van Mons waar Verlaine het merendeel van zijn meesterwerken heeft geschreven. We volgen hem als hij vrijgelaten wordt. Dit ongelooflijke epos waar wijsheid (Sagesse) en geweld een enorm contrast vormen, wordt geïllustreerd door talrijke voorwerpen en stukken die niet eerder zijn getoond.3. De man, de draak en de dood De figuur van Sint Joris is het embleem van vele landen en Europese regio's. Dit heeft geresulteerd in talrijke afbeeldingen die zich in diverse Europese collecties bevinden. De tentoonstelling biedt een selectie uit deze schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen. Enkele kunstenaars zullen de specifieke opdracht krijgen om uit te beelden hoe deze mythe van Sint Joris en de draak vandaag de dag nog zijn betekenis heeft behouden.4. Mons Superstar! Deze tentoonstelling wil de bezoeker verrassen door de verschillende creatieve ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden te laten zien. We volgen het leven van de stad van de prehistorie tot heden, van de innoverende ontginning van silex tot de Digital Innovation Valley, waar de technologieën van de toekomst worden ontwikkeld.5. De hele wereld (of) Atopolis Deze thematische expositie presenteert een groep kunstenaars die zich bezighoudt met de verschijnselen van migratie en de uitwisseling en overdracht van culturen en culturele praktijken, en de begrippen 'anders zijn' en 'verschil' tegenover de mondialisering. De titel is ontleend aan de schrijver en dichter Edouard Glissant, de grote filosoof van de rassenvermenging.