Het concept "Blue Zone" werd in 2005 in het leven geroepen door de Amerikaanse wetenschapper Dan Buettner. Hij deed onderzoek naar de vele honderdjarigen op Sardinië en merkte dat veel mensen er in goede gezondheid oud worden. Zelfs op hoge leeftijd worstelen ze veel minder met chronische ziekten, dementie of mentale problemen. Buettner was meteen geïntrigeerd en identificeerde nog vier andere plekken op aarde, waar buitenproportioneel veel eeuwelingen wonen. Hij markeerde ze met een blauwe stift op de wereldkaart.
...