Bijna helft soorten zweefvliegen in Vlaanderen bedreigd of uitgestorven (Natuurpunt)

. © Getty Images

Bijna de helft van de zweefvliegen in Vlaanderen is ofwel bedreigd ofwel uitgestorven. Dat meldt Natuurpunt op basis van onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Dat is slecht nieuws, want de zwart-geel zoemende insecten die op bijen, hommels en wespen gelijken, behoren tot de belangrijkste bestuivers van zowel wilde bloemen als landbouwgewassen. Bovendien bestrijdt ongeveer de helft van de soorten ook de larven bij bladluisplagen.

Het INBO analyseerde de toestand van de 309 soorten zweefvliegen in Vlaanderen aan de hand van meer dan 120.000 waarnemingen. Daaruit blijkt dat iets minder dan de helft ofwel bedreigd (114 soorten) of uitgestorven (22 soorten) is. Bij nader onderzoek blijkt dat de soorten waarvan de larven leven in dood hout, sapstromen of rotholtes fors zijn toegenomen, terwijl de soorten die leven in wetlands sterk zijn afgenomen. Dat is volgens Natuurpunt toe te schrijven aan de sterke afname in wetlands en de frequente droogteperiodes van de afgelopen jaren.

Om de zweefvliegen van uitsterven te behoeden, roept Natuurpunt op tot het opnieuw vernatten van verdroogde natuur en het herstel van waterrijke gebieden. Daarnaast wil de natuurvereniging ook dat verder ingezet wordt op het behoud van oude bomen en dood hout, maar ook open plekken en structuurrijke bosranden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content