Geschiedenis

Hoewel Venetië deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk, kon de stad toch over een aanzienlijke graad van autonomie beschikken. In de 7e eeuw werd een eigen regering ingesteld met aan het hoofd de ‘doge’ (naar het Latijnse woord voor ‘leider’).

De stad verwierf haar rijkdom ondermeer door plunderingen. In 828 brachten handelaren uit Alexandrië de stoffelijke overschotten van Sint Marcus mee, waar ze hun eeuwige rustplaats kregen in de speciaal daarvoor gebouwde San Marco basiliek op het San Marco plein.

Het was uiteindelijk dankzij de kruistochten dat de stad tot grote bloei kwam. Tijdens de vierde kruistocht van 1202 plunderden de Venetianen Constantinopel en namen ze daar de macht over.

De ‘Republica Serenissima’ of de “meest serene republiek” werd zo een alsmaar grotere economische bedreiging voor concurrerende steden als Pisa en Genua, waarmee Venetië een aantal oorlogen uitvocht. Venetië behaalde de ultieme overwinning in 1380.

In de 15e eeuw beleefde Venetië haar Gouden Eeuw en werd de dogenstad de sterkste maritieme natie van de christelijke wereld. Daar kwam een eind aan door de val van Constantinopel in 1453. Venetië raakte in financiële moeilijkheden en had bovendien te lijden onder corruptie en een pestepidemie die een derde van de stadsbevolking wegvaagde.

In de 16e eeuw moest Venetië haar meerdere erkennen in nieuwe Europese grootmachten als Engeland, Frankrijk en Nederland die nieuwe zeeroutes openden. Ook de ontdekking van het Amerikaanse continent in 1492 was nefast; Venetië verloor haar vooraanstaande positie omdat de handel zich naar het Westen verplaatste.

In 1797 arriveerde Napoleon en viel de stad na meer dan 1000 jaar onafhankelijkheid in Oostenrijkse handen. Maar in 1848 kwam Venetië in opstand en de stad werd in 1866 bij het koninkrijk Italië gevoegd.

De laatste decennia van de 19e eeuw kende Venetië opnieuw een bloei. De industrie en de haventrafiek groeiden, kanalen werden verdiept en verbreed, er kwam een spoorbrug die de stad met het vasteland verbond, én – zéér belangrijk – het toerisme begon te ontwaken.

Maar ondertussen had Venetië te kampen met een nieuw probleem: water. De afgelopen decennia jaren stond Venetië meermaals onder water en is er veel gediscussieerd over de manieren om Venetië van de verdrinkingsdood te redden. Uiteindelijk kwam… Mozes, een systeem met stormvloedkeringen dat tegen 2012 afgewerkt moet zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content