'Een leraar of een vrijwilliger moet op schoolreis bijvoorbeeld ook voor een kind met diabetes kunnen zorgen', zegt De Block. 'Nu mag dat juridisch niet. Door die regeling zullen de helpers technische aspecten van een ingreep mogen uitoefenen. Leerkrachten zullen daar een opleiding voor moeten volgen.'

De nieuwe regeling, die kadert in een groter initiatief om patiënten en hun verenigingen een stem te geven, zal ook een oplossing bieden voor mantelzorgers die medische handelingen uitvoeren, aldus de kranten.

'Een leraar of een vrijwilliger moet op schoolreis bijvoorbeeld ook voor een kind met diabetes kunnen zorgen', zegt De Block. 'Nu mag dat juridisch niet. Door die regeling zullen de helpers technische aspecten van een ingreep mogen uitoefenen. Leerkrachten zullen daar een opleiding voor moeten volgen.' De nieuwe regeling, die kadert in een groter initiatief om patiënten en hun verenigingen een stem te geven, zal ook een oplossing bieden voor mantelzorgers die medische handelingen uitvoeren, aldus de kranten.