Welke dieren leven er?

© iStockphoto

Alhoewel er 37 soorten zoogdieren en 130 verschillende vogelsoorten leven, komen de meeste bezoekers toch vooral voor vier dieren: wolven, kariboes, bruine beren en elanden. De korte warmere periode in de lente en zomer is een drukke tijd voor alle dieren omdat ze dan het voedsel voor het hele jaar moeten verzamelen.

Beren
Zowel de bruine als de zwarte beren zijn hier in verhouding nogal klein. De rivieren in Denali vinden vrijwel allemaal hun oorsprong in gletsjers, waardoor er maar weinig vissen in leven. De beren moeten zich vooral voeden met planten en struiken en dat verklaart hun geringe omvang.

Eind maart komen ze hongerig te voorschijn uit hun holen. Zwarte beren en grizzly’s eten min of meer hetzelfde met het enige verschil dat zwarte beren geen wortels eten omdat hun klauwen niet geschikt zijn om te graven.

De zwarte beren in Denali zijn in het algemeen ook echt zwart en niet, zoals in veel andere nationale parken, kaneelkleurig of bruin. De grizzly’s (bruine beren) in Denali zijn lichtbruin, bijna blond. Normaal gesproken heb je vroeg in de ochtend en laat in de avond de meeste kans om beren te zien, maar in Alaska zijn de dagen in de zomer zo lang dat de avond eindigt rond middernacht en de ochtend alweer om 4 uur begint. Je hebt dan ook de hele dag de kans om beren te zien.

Hun activiteit is voor een groot deel afhankelijk van het weer; hoe beter dat is hoe actiever ze zijn. Zwarte beren leven vooral in naaldbossen en grizzly’s geven de voorkeur aan de boomloze toendra.

De shuttlebussen rijden dwars door de berengebieden en de dieren zijn dan ook gewend aan de bussen en gaan ongestoord verder met hun bezigheden wanneer er een bus passeert. Je hebt daarom de unieke gelegenheid om beren in hun natuurlijke omgeving van zeer dichtbij te zien. Dit wil overigens zeker niet zeggen dat ze ongevaarlijk zijn. Wees daarom toch altijd voorzichtig wanneer je uit de bus stapt.

Bij de Sable Pass leven zoveel grizzly’s dat het verboden is om er te wandelen. De kans is heel groot dat je er grizzly’s met één of twee jongen ziet. Een andere plaats, waar wandelen wel is toegestaan, zijn Cathedral en Igloo Mountian. Die zijn gemakkelijk te bereiken vanuit de Igloo Creek Campground, een erg kleine kampeerplaats.

In de oostelijke vork in de Toklat rivier zijn beren vaak op zoek naar buffelbessen en op het hoogste punt van de Park Road (picknickplaats op de Highway Pass) zie je ze geregeld op eekhoorntjes jagen. Heb je nog altijd geen beren gezien, dan kan je advies vragen bij de rangers in Eielsen Visitor Center (de laatste bushalte wanneer je niet verdergaat naar Wonder Lake Campground) die precies weten waar recentelijk beren zijn gesignaleerd.

Kariboes
De Amerikaanse kariboes zijn eigenlijk hetzelfde als de Europese en Aziatische rendieren en zijn altijd een belangrijk voedingsmiddel geweest voor de noordelijke Indianen. Kariboes trekken rond in groepen van soms wel 100.000 dieren, maar in Denali leven ze in kuddes van ongeveer 20.

Zowel de mannetjes als vrouwtjes dragen geweien en dat is bij geen enkel ander dier uit de hertenfamilie het geval. De geweien van de mannelijke kariboes zijn bovendien uitzonderlijk groot.

Kariboes kunnen erg hard rennen (tot 80 km/u), maar ze houden die snelheid niet lang vol. Daarnaast zijn het zeer goede zwemmers. Groepen kariboes maken soms vreemde, knorrende geluiden en klinken hetzelfde als een kudde varkens.

De kariboes leggen zeer grote afstanden af, van het zuiden van de Alaska Range waar ze de jongen krijgen, naar de noordelijkste delen van het park waar ze de winter doorbrengen.

Elanden
Elanden zijn geen kuddedieren, maar zijn meestal alleen of in kleine groepjes van drie of vier. De kalfjes worden in mei geboren en blijven een jaar of twee bij de moeder. In het voorjaar voeden ze zich met wilgentakjes en kan je ze dus gemakkelijk tegenkomen in het struikgewas. Een eland met jongen kan dan nogal eens agressief reageren.

Wolven
Wolven zie je weliswaar zelden, maar ze spelen een hele belangrijke rol in het behoud van het natuurlijk evenwicht. In Denali leven ongeveer 17 roedels van in totaal 100 wolven. De bekendste en meest bestudeerde roedels zijn de Toklat en Sanctuary. Deze wolven zijn het meest gewend aan mensen en tonen zich het snelst. De Toklat roedel heeft zijn territorium in het noorden en de Sanctuary roedel bij de oostelijke ingang van het park.

Alhoewel er binnen de grenzen van het park niet gejaagd mag worden, sterven er toch geregeld wolven wanneer ze zich buiten de grenzen van het park begeven. In 1998 waren er van de Toklat roedel nog maar twee wolven over, maar ondertussen is het aantal weer gegroeid. Ook buiten het park is er nu een zone ingesteld waar een jachtverbod geldt.

Dall Sheep
Deze witte schapen zijn verwant aan de dikhoornschapen. Dall Sheep zijn kleiner, hebben dunnere hoorns, leven noordelijker en zijn wit in plaats van grijs. In de winter leven de mannetjes en vrouwtjes samen in groepen en eten ze houtachtige planten.

In de zomer splitsen de kuddes zich en gaan de vrouwtjes met de jongen hun eigen weg. Ze eten dan vooral gras en zegge en houden zich in de lagere gebieden op. Naarmate de zomer vordert en er meer sneeuw smelt, trekken ze hoger de bergen in.

In het najaar is de paringstijd en beconcurreren de mannetjes elkaar om de vrouwelijke dieren. Ze doen dat op een nogal bijzondere manier. Ze lopen naast elkaar met een afstand van ongeveer 15 meter ertussen. Plotseling draaien ze zich naar elkaar toe, gaan op hun achterpoten staan, stampen hard op de grond en stuiven op elkaar af. Het gebots van de hoorns hoor je tot op 2 kilometer.

Kleinere zoogdieren en vogels
Naast de genoemde grote zoogdieren leven er nog talrijke kleinere dieren die de harde levensomstandigheden in het noorden aankunnen. Enkele voorbeelden: vossen, wezels, veelvraten, lynxen, marters, Amerikaanse hazen (snowshoe hare), grijze marmotten, rode eekhoorntjes, grondeekhoorntjes, fluithazen (pika’s), stekelvarkens, bevers, spitsmuizen, woelmuizen en lemmingen.

De meeste dieren, zoals bevers, eekhoorntjes en marmotten, trekken zich terug in de winter, maar enkele dieren trotseren de strenge winter. Wezels, Amerikaanse hazen en alpensneeuwhoenen krijgen dan een witte kleur en proberen boven de grond te overleven.

De vogelwereld (ongeveer 130 verschillende soorten) is zeer gevarieerd en interessant. De meeste vogels die hun broedplaatsen hebben in Denali, leggen enorme afstanden af naar de gebieden waar ze overwinteren. Sommigen gaan helemaal naar Afrika of Zuid-Amerika. Op de toendra’s zie je geregeld alpensneeuwhoenen en Lapse gorsen. Kiekendieven en uilen speuren naar knaagdieren en adelaars patrouilleren de bergkammen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content