Archeologen vinden Gallo-Romeinse sporen onder het Steen in Antwerpen

Het Steen © iStockphoto

In Antwerpen hebben archeologen overblijfselen uit verschillende periodes gevonden bij onderzoek tijdens de lopende werken aan de Scheldekaaien.

De vondsten dateren van de Gallo-Romeinse periode, de middeleeuwen en de 16de eeuw. Onder meer onder een onlangs afgebroken 20ste-eeuws deel van het Steen werden Gallo-Romeinse greppels, (paal)kuilen en aardewerk aangetroffen.

De Scheldekaaien in de buurt van het Steen zijn een dankbare buurt voor archeologische opgravingen. Het Steen zelf maakte deel uit van de Burcht, de vroegste middeleeuwse bewoningskern. Op drie meter diepte zijn nu ook Gallo-Romeinse sporen gevonden, wat duidelijk maakt dat de nederzetting uit die periode ook al tot aan de Schelde reikte. Eén greppel dateert mogelijk zelfs al van voor het begin van onze tijdrekening.

Ook ter hoogte van het Loodswezen boekten archeologen resultaten. Ze legden er voor het eerst de 16de-eeuwse bakstenen kaaimuur bloot die deel uitmaakte van de Nieuwstad, de noordelijke stadsuitbreiding gerealiseerd door urbanist Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556), en die aansloot op de Spaanse omwalling van de stad. Ook fundamenten van een woning die tegen de kaaimuur stond, zijn gedeeltelijk zichtbaar geworden.

Aan de Sint-Jansvliet vonden de archeologen dan weer delen van gebouwen die volgens historische bronnen tijdens de 15de en 16de eeuw een herberg, een zeepziederij en een godshuis waren.

De stedelijke archeologische dienst gaat nog bekijken hoe de vondsten maximaal bewaard en eventueel ontsloten kunnen worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content