Aantal roofvogels groeit flink in Vlaanderen

. © Getty Images

Het aantal roofvogels zoals slechtvalken, buizerds, havikken en sperwers is de afgelopen twee decennia sterk gestegen.

‘Het populatieherstel van een aantal zeldzame of zelfs voorheen uitgestorven roofvogels als broedvogel is een terugkeer naar een historische aanwezigheid van deze soorten in Vlaanderen’, aldus Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove (sp.a).

Uit ramingen blijkt dat het aantal broedparen bij de slechtvalken, dat in de jaren 90 beperkt bleef van 0 tot 6, sindsdien voortdurend steeg en in 2018 73 bedroeg. Voor buizerds wordt er een toename geregistreerd van tussen de 1.800 en 2.800 in het jaar 2000 tot tussen de 3.000 en 3.500 in 2018, voor havikken bedroeg de stijging in die periode respectievelijk van 300 à 400 tot 325 à 450 en voor sperwers van 1.500 à 2.500 tot 1.600 à 2.900.

Slechtvalk
Slechtvalk© Getty Images

Weyts schrijft de terugkeer van de roofvogels toe aan een betere bescherming van de dieren en het verbod op gebruik van schadelijke pesticiden waar roofvogels als top van de voedselketen erg gevoelig voor zijn. ‘De terugkeer van de slechtvalk werd daarbij bevorderd door het plaatsen van nestkasten op hoge gebouwen. Soorten als de havik en sperwer herstelden zich dan weer op eigen houtje’, aldus de minister.

In zijn antwoord op een vraag in die zin van Vandenhove wijst Weyts er voorts op dat de terugkeer van de roofvogels een uitdaging vormt voor de beoefenaars van de duivensport. Uit studies blijkt dat het verdwijnen van wedstrijdduiven echter slechts in 14 procent van de gevallen te wijten is aan roofvogels. ‘Het risico kan mits een goede kennis van en inspelen op de ecologie van de roofvogels beperkt worden’, aldus Weyts.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content