Wonen in de toekomst

10/04/15 om 11:42 - Bijgewerkt om 15:47

Een eigen woonst is niet langer een evidentie. Jonge mensen van vandaag, de zogenoemde generation y, worden geconfronteerd met enkele spanningsvelden.

Wonen in de toekomst

Generation y, dat zijn jongeren geboren tussen 1982 en 2001. Grofweg gaat het om 18- tot 30-jarigen. Ze zijn geëngageerd en creatief, prestatiegericht en ambitieus. Tegelijk hechten ze ook veel belang aan familie en de balans werk-leven. Om praktische en financiële redenen woont deze generatie langer thuis. Wie langer thuis woont kan meer sparen en zo voldoende financiële slagkracht opbouwen.

Weinig toegevingen

Ondanks hun sociaal en ecologisch engagement zijn jongeren niet bereid veel toegevingen te doen. Generation y heeft blijkbaar nog altijd de klassieke baksteen in de maag. Ze is bezorgd om de stijgende prijzen en het prangend plaatstekort, maar heeft tegelijk een grote drang naar individuele vrijheid. Zo is er weinig animo voor co-housing, en dan zeker bij het oudere deel van generation y. Een eigen plek en een thuis waar je jezelf kan zijn staan hoog op het verlanglijstje. Ecologisch bouwen, passief wonen en energiezuinige maatregelen worden wel warm onthaald.

Groentjes

Wanneer er kinderen komen verhuizen gezinnen vaak naar het platteland. Daar is meer plaats om buiten de spelen en de groene omgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van de kinderen. Maar liefst 55 procent wil wonen in een groene omgeving, en 61 procent procent vindt het belangrijk om zelf groen in huis te halen, bijvoorbeeld met planten of een groen uitzicht. Jongeren uit het Franstalige landsgedeelte hechten meer belang aan wonen in een groene omgeving.

Creatieve stadsplanning

Een nijpend plaatsgebrek en stijgende prijzen, maar grote drang naar privacy en een eigen stek. De jongeren van vandaag zullen anders moeten wonen dan hun ouders en grootouders. Om deze situatie draagbaar te houden zonder nog meer plaats en groen op te offeren zullen steden moeten nadenken hoe ze in hun centra ruimte en rust kunnen creëren. Alleen zo kunnen jonge mensen warmgemaakt worden om terug naar de stad te trekken. Met meer mensen op een kleinere oppervlakte wonen wordt de nieuwe uitdaging.

Iliv

ILIV is een kenniscentrum (gesteund door IKEA) rond het belang van thuis en thuisgevoel. In het voorjaar van 2014 werd onderzoek gedaan naar het belang van thuis voor jongeren tussen 18 en 30 jaar, generation y. De methode bestond uit zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken. Het onderzoek zelf werd uitgevoerd door Insites Consulting. De steekproef van 502 personen is representatief voor Belgische jongeren tussen 18 en 30 jaar.

Het volledige rapport kan je downloaden op www.iliv.be.

Wonen in de toekomst

Onze partners