De opmars van de mini-bib

20/03/15 om 11:12 - Bijgewerkt om 11:22

Vanaf 2016 zijn gemeenten in Vlaanderen niet langer verplicht een bibliotheek te voorzien. De mini-bibliotheek is hier de perfecte oplossing.

De opmars van de mini-bib

In 1978 lanceerde de Vlaamse Regering voor alle gemeenten de 'bibliotheekplicht'. Deze hield in dat elke Vlaamse gemeente over een bibliotheek moest beschikken, om zo cultuur toegankelijk te maken voor alle bewoners. Kinderen ontlenen er hun eerste boeken, maar ook later vallen mensen vaak terug op de bibliotheekcollecties, bijvoorbeeld wanneer ze op zoek zijn naar een zeldzaam exemplaar. Nu het bestaan van de bibliotheek op de helling staat, leidt dit bij heel wat mensen tot diepe verontwaardiging.

Hier komt de mini-bibliotheek

Om het (toekomstige) verdwijnen van de traditionele bib op te vangen kan beroep worden gedaan op allerlei andere formules.Over de hele wereld zijn voorbeelden te vinden van creatievelingen die het concept 'bibliotheek' op geheel vrijzinnige en alternatieve wijze opvatten. Een bibliotheek hoeft niet per se op één plaats te zijn, maar kan perfect mobiel zijn om zo meer mensen te bedienen. Van koelkasten, oude telefooncellen en automaten, tot de rug van een olifant, kameel of ezel. De klassieke bibliotheek vindt meer en meer uitbreiding op de gekste plaatsen.

Little Free Library

De 'Little Free Library' is wellicht het meest succesvolle recept voor kleine bibliotheken. Het concept werd uitgedacht door Todd Bol uit Hudson, die in 2009 een eerste kastje plaatste in zijn tuin. Het motto van LFL is 'Take a book, return a book'. Het komt er dus op neer dat iedereen een boek (of meerdere) mag kiezen, zolang er evenveel terug worden geplaatst. LFL wil ook bijdragen tot het samenhorigheidsgevoel in een bepaalde straat of buurt, en aan de sociale cohesie die daaruit ontspringt. Het idee sluit perfect aan bij de filosofie van de 'sharing economy'.

En in België?

Sinds 2009 werden wereldwijd al meer dan 12 000 LFL's geïnstalleerd. De meeste daarvan staan in de VS en Canada, maar ook in Ghana, India en Nederland zijn voorbeelden te vinden. Sinds enige tijd is het idee van de mini-bibliotheek ook in België aan een opmars bezig. Zo zijn er bijvoorbeeld de Antwerpse Chaletters, maar ook Books in Boxes probeert het idee verder te verspreiden.

Alle initiatieven hebben één ding gemeen: ze proberen mensen (terug) warm te maken voor boeken. Een boek moet niet levenslang ongeopend in een kast blijven staan, maar moet door zo veel mogelijk mensen gelezen worden.

De opmars van de mini-bib