Sinds 2004 brengt Natuurpunt de vogelrijkdom van Vlaanderen jaarlijks in kaart tijdens het Grote Vogelweekend met behulp van duizenden tellingen in scholen en tuinen. Door jaar na jaar die telling opnieuw uit te voeren, is het mogelijk om evoluties vast te stellen, zoals de steeds verder dalende populatie mussen of de drastische achteruitgang van het aantal merels, mede als gevolg van het usutu-virus.

Die grootschalige telling vertelt niet enkel welke soorten meer of minder voorkomen, maar ook hoe vogelvriendelijk onze tuinen zijn. Een vogelvriendelijke tuin helpt de dieren koude winters te overleven en bevordert hun broedkansen in de zomer. Wil je meer vogels in je tuin? Dan raadt de vereniging kleine ingrepen aan die voor meer leven zorgen, waaronder gevarieerde voeding op strategische voederplaatsen of de voorziening van drinkwater en voldoende beschutting.

Dit jaar is cabaretier en stand-upcomedian Begijn Le Bleu het gezicht van de actie. Als gepassioneerd vogelfan wil hij iedereen warm maken voor het Vogelweekend in zijn podcast Fwiet! Fwiet!: "Natuurliefhebbers, vogelspotters en wetenschappers delen hun kennis en liefde voor vogels met mij in het veld of tijdens een (nachtelijke) wandeling in het bos."

Vogels tellen is niet zo tijdrovend als het lijkt. Online stelt Natuurpunt de nodige hulpmiddelen beschikbaar, zoals tellijstjes en een vogelposter. Print het tellijstje af, neem een potlood en observeer je tuin gedurende een kwartier of langer. Noteer hoeveel verschillende vogels van elke soort je ziet en geef dat aantal door aan Natuurpunt. De vereniging hoopt op zoveel mogelijk inzendingen, want de voorbije jaren nam het aantal deelnemers enkel toe. Zo telden 29.043 deelnemers 622.349 tuinvogels in 2018. De koolmees spotten we toen het meest, opgevolgd door de huismus en de kauw.

Praktisch:

Het hele weekend kan je resultaten doorgeven op vogelweekend.be. Daarnaast vind je er bijkomende tips die je kunnen helpen bij het tellen.

Wil je meer weten over vogels? Natuurpunt organiseert tijdens het Grote Vogelweekend een heleboel aansluitende activiteiten, zoals een wintervogelwandeling of een vogelcursus voor beginners. Bekijk hier de activiteiten in jouw buurt.