STUDIO KRJST "Verbanden leggen tussen heden en verleden"

Welke filosofie zit er achter jullie tapijten?
...