Onder de noemer 'jacht' zitten volgens de Vlaamse wetgeving heel uiteenlopende dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over... verwilderde katten, die je tegenwoordig wel niet meer mag doodschieten, maar enkel nog met vallen mag vangen. Het zijn ook de enige dieren die zonder beperking het hele jaar door mogen worden 'bejaagd'. Op everzwijnen mag je ook het hele jaar door jagen, maar met een aantal beperkingen. Voor vossen is de periode beperkt, net zoals voor alle andere soorten die in Vlaanderen voorkomen: reeën, patrijzen, hazen, fazanten, wilde eenden, grauwe ganzen, canadaganzen, smienten, konijnen en houtduiven. De lijst met beschermde dieren, met dieren waar je op mag jagen en per diersoort de periode (soms zelfs de uren) waarin dat mag, vind je onder meer op de website van het Agentschap Natuur & Bos.
...