Samen voor agro-ecologie

08/06/16 om 16:33 - Bijgewerkt om 16:43

Tijdens Krachtboer mocht sterrenchef Kobe Desramault 'Voedsel Anders' aan pers en publiek voorstellen. Deze nieuwe beweging groepeert vijftien organisaties en pleit voor agro-ecologie: een alternatief voedselproductiesysteem dat àlle aspecten van het voedselsysteem verduurzaamt. Wij vroegen ons af wat dat inhoudt.

Samen voor agro-ecologie

Wereldwijd gezien weegt landbouw (niet altijd, maar vaak wel) zwaar op het milieu. Bovendien zit het vaak op sociaal vlak helemaal scheef: wat de boer krijgt voor zijn producten en dus voor zijn hard labeur is dikwijls beschamend. En dus gaan er meer en meer stemmen op die pleiten voor een alternatief voedselproductiesysteem. Eentje dat gaat voor duurzaamheid van het begin tot het einde.

Op Krachtboer - een festival waar werd nagedacht over de toekomst van de landbouw - werd 'Voedsel Anders' voorgesteld. Voedsel Anders is een nieuwe beweging die maar liefst vijftien organisaties vergenigt rond één thema: het moet anders met de landbouw, duurzamer, ecologischer, socialer. Voedsel Anders is een pleidooi voor agro-ecologie.

Agro-ecologie focust op een verantwoorde productie maar ook een correcte vergoeding, respect voor de kennis en bewaring van de boer, eerlijke handelsrelaties, rechtvaardige toegang tot grond en aandacht voor de impact van ons handelen voor mensen wereldwijd. Een hele boterham dus.

WAAROM?

Waarom moet ons huidig landbouwsysteem veranderen? Ten eerste omdat de geïndustrialiseerde landbouw nog steeds voor ongeveer 1/3e van de totale uitstoot van broeikasgassen zorgt. Wat resulteert in opwarming van de aarde.

Behalve duurzamer, zou het landbouwsysteem ook een pak socialer kunnen zijn. Neem nu volgende paradox: honger en ondervoeding zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak terwijl er op de wereld ruim voldoende eten is voor alle mensen. Maar 1/3e van dat eten wordt verspild en er wordt niet genoeg en divers voedsel geproduceerd daar waar het nodig is.

Agro-ecologie wil dus zeggen dat er meer wordt samengewerkt met de natuur, door kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Dat chemische middelen voor bemesting en plaagbestrijding worden vervangen door ecologische hulpjes en dat de externe afhankelijkheid van boeren verminderd en de autonomie vergroot.

WIE?

Agro-ecologie op zich is niet nieuw, maar werd in ons land nooit zo in de kijker gezet als nu. Het opmerkelijke is dat 'Voedsel Anders' wordt gedragen door heel uiteenlopende mensen, ook buiten de organisaties die deel uitmaken van de beweging. Sterrenchef Kobe Desramault is een van die (bekende) gezichten die mee wil nadenken over de toekomst van de landbouw.

De vijftien organisaties die collectief de agro-ecologie naar voren als de toekomst voor de landbouw zijn Wervel, BioForum-Vlaanderen, EVA, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Voedselteams, Velt, Oxfam Solidariteit, Natuurpunt, Solidagro, Dierenartsen Zonder Grenzen en De Landgenoten.

"Kiezen voor agro-ecologie is kiezen voor de gezondheid van onze omgeving, burgers en boeren. Het is het beste antwoord op de excessen en de schadelijke impact van het huidige landbouwsysteem," aldus Vera Dua, voorzitster Bond Beter Leefmilieu.

Meer informatie vind je op www.voedsel-anders.be of www.voedselanders.nl

Hanne De Groodt

Onze partners