Wereldwaterdag

16/03/15 om 15:33 - Bijgewerkt om 15:41

Niets is essentiëler voor het menselijk leven dan water. Op 22 maart organiseert de VN Wereldwaterdag om de aandacht te vestigen op deze onontbeerlijke vloeistof.

Wereldwaterdag

Niets is essentiëler voor het menselijk leven dan water. Op 22 maart organiseert de VN Wereldwaterdag om de aandacht te vestigen op deze onontbeerlijke vloeistof.

Wanneer we bekijken of leven op andere planeten denkbaar zou zijn is de aanwezigheid van water de eerste voorwaarde die we voldaan willen zien. Zonder water is er immers geen leven mogelijk. De aarde voorziet in onze behoeften door ons vloeibaar water te schenken, maar de voorraad is niet onuitputbaar. De hoeveelheid zoet water op aarde bedraagt immers maar 2.5 % van het totaal.

Vieren van water

In 1992 besloot de VN om het belang van water te erkennen, en 22 maart werd tot jaarlijkse Wereldwaterdag gedoopt. World Water Day is een dag om water te vieren. Zo worden we ons bewust van water-gerelateerde problemen (zoals watervervuiling en waterschaarste) waarmee we misschien zelf niet te maken krijgen, maar duizenden anderen wel.

Op 22 maart wordt daarom aan particulieren en bedrijven gevraagd hier eventjes bij stil te staan. Elk jaar wordt een ander aspect belicht. Dit jaar draait alles om 'water en duurzame ontwikkeling'. In 2016 zal het gaan over 'water en jobs', en in 2017 over 'afvalwater'.

Water en gezondheid

Voor de menselijke gezondheid is water van elementair belang. De verspreiding van ziekten gaat vaak gepaard met een gebrek aan hygiëne. Om een goede hygiëne na de streven is de toegang tot voldoende en onvervuild water een must. Een gevolg van de urbanisatie is dat steeds meer mensen (vooral in China, India en Nigeria) in sloppenwijken terechtkomen. Door gebrek aan water is de hygiëne daar vaak ondermaats, wat dan weer een invloed uitoefent op de algemene gezondheid.

Water en ecologie

Het in stand houden van ecosystemen is een conditio sine qua non voor een optimale waterkwaliteit. De wereldwijde bevolkingsgroei, urbanisatie en aangepaste consumptiepatronen hebben gezorgd voor een groei in de vraag naar water, terwijl er sprake is van een dalende voorraad door waterverspilling, ontbossing, en klimaatverandering. Een evenwicht vinden tussen menselijke ontwikkeling en behoud van natuurlijke bronnen lijkt een belangrijk agendapunt.

Alle beetjes helpen

Ook in België zijn er tal van initiatieven begaan met de wereldwijde waterproblematiek. Zo vindt op 20 maart België de 'Wereldwaterdag@school' plaats. Deze dag moet kinderen uit basis- en secundaire scholen ervan bewust maken hoe kostbaar water is. Wereldwijd moeten kinderen dagelijks een heel eind lopen om water te halen. Tijdens 'walk for water' ondervinden Belgische kinderen wat het is dagelijks zes kilometer te moeten stappen voor water. De grootste 'walk for water' gaat door in Brussel, en zal langs verschillende parlementen passeren. De wandeling eindigt in het Warandepark. Op die manier wil de organisatie politici op hun verantwoordelijkheden wijzen.

Wereldwaterdag

Lees meer over:

Onze partners