De gastcuratoren waren vereerd met de uitnodiging. 'Vijfendertig is een mooi getal, een moment om eens achterom te kijken en de rode draad in onze collecties te belichten. We hebben zelf in ons atelier een Wunderkammer met parafernali...