Meeste textiel, leder en juwelen te koop via webshops in strijd met Europese regels rond chemicaliën

Een grote meerderheid van de producten, zoals juwelen, textiel en leder die op het internet verkocht worden is niet in regel met de Europese wetgeving rond chemische stoffen.

Het Europese Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) en agentschappen in de EU-lidstaten controleerden bijna zesduizend producten die online te koop worden aangeboden. De resultaten zijn onthutsend: in meer dan vijfduizend gevallen werden inbreuken vastgesteld.

Maar liefst 78 procent van de gecontroleerde producten bleek in strijd met de Europese wetgeving rond chemische stoffen (REACH). Het gaat onder meer om textiel, leder, producten voor kinderverzorging, speelgoed en juwelen. Het aantal inbreuken lag hoger bij online marktplaatsen dan in webshops.

Consumenten

Zo’n 2600 producten werden gecontroleerd op de aanwezigheid van stoffen waarvan het gebruik wettelijk beperkt wordt, zoals kankerverwekkende stoffen of chemicaliën die de voortplanting in gevaar brengen. Producten met dergelijke stoffen zijn wettelijk enkel beschikbaar voor professionele gebruikers. Maar 99 procent van de gecontroleerde stoffen was aanwezig in producten die gewoon te koop waren voor consumenten.

Er werden daarnaast ook inbreuken vastgesteld rond het gebruik van cadmium in juwelen en ftalaten in speelgoed. Deze laatste hebben een hormoonverstorende werking. In driekwart van de onderzochte producten werd ook een gebrek aan informatie op het etiket vastgesteld. Insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen scoorden nog slechter. Bijna acht op de tien producten (77 procent) was niet in orde. In de meeste gevallen gaat het om producten voor het grote publiek, die op het etiket beweren “niet-toxisch”, ‘onschadelijk’ of ‘milieuvriendelijk’ te zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content