mijn allerbeste wensen

die deed ik niet met vage stem

mijn beste wensen rollen uit mijn mond met klem

ze zijn afgelijnd en schaamteloos

't is duidelijk waarom ik hen nu net koos

mijn beste wensen schrijf ik met een grote W

ik geef ze vorm met hand gedwee

ze kunnen nauwelijks de kamer in

en in mijn buik klinkt ruim gespin

als ik kijk naar hoe ze langzaam groeien

veiligheidshalve ga ik me niet moeien

achteruit neem ik een stap

en kijk.

mijn beste wensen zijn over vloedig

van inborst net niet overmoedig

van groot belang is dat heel erg

ze zijn veel eisend

zo been, zo merg

ik deed al eens wat vage wensen

dan kreeg ik bijpassende mensen

waar hier en daar een letter aan ontbrak

en ondanks alle moeite die ik daar in stak

de verbinding bleef verkeerd verbonden

daar hoeft geen doekje om gewonden

dat deed ik wel

dat kan ik goed

een vriend'lijk woord stelpt snel het bloed

je ziet ze van de meet af aan al komen

al die valselijke dromen

die één ieder aan moet doen

als een abuiselijke schoen

de droom staat je

als een aap met hoed

beeldig voor heel even

maar niet je leven lang écht goed

Murielle Scherre, muriellevictorinescherre.com.
Murielle Scherre © muriellevictorinescherre.com.

mijn beste wensen liggen soms ietwat bedolven

onder iets wat lijkt op golven

van de adembenemende soort

(ik verdenk ze van een massamoord)

ruisende berichten

over panische gezichten

groot is immers het verlies

van luidop kunnen zeggen

DIT IS WAT IK VERKIES:

het is de waarheid die ik wil

en ze maakt hierin net het verschil

ik wil de waarheid die is de mijne

en nee dat is niet die hele kleine

mijn waarheid zit groots op het schap

ik herken ze uit de duizend en nog 3 daarbij

mijn waarheid staat zo goed bij mij

ze zit gegoten als een pak

geen letter die daarbij ontbrak

ik wens verregaand, tot aan de sokken

ook al zijn die aan het oog onttrokken

ik voel ze warm en zacht rondom mijn voeten

ze helpen me bij het ontmoeten

van mensen met dezelfde stem

zowaar, hallo! daar heb je hen

ik tref u hier

wat een plezier

mag ik u hetzelfde wensen

als de ons vooraf gegane mensen

mensen die tot sok en voet

hun wensen formuleren zoals het moet

dat gaat precies en wanneer u dat maar wil

ontdaan van innerlijk geschil

dat mag in 't duister

dat kan mits fluister

u bent nu hier

zet u en luister:

ik ben u dankbaar en

ik wens

dat u

mijn allerliefste mens

ook dit jaar krijgt wat u bedacht

en is het niet wat u verwacht

dan wens ik u de toverkracht

om bij te sturen

't is wat met staan en heter vuren

ik wens u zien met ogen zacht

u zelf in ware pracht

en weet dat 't ligt binnen uw macht

te leven volgens uw gedacht

(begin vannacht)

Murielle Scherre, muriellevictorinescherre.com.
Murielle Scherre © muriellevictorinescherre.com.
mijn allerbeste wensendie deed ik niet met vage stemmijn beste wensen rollen uit mijn mond met klemze zijn afgelijnd en schaamteloos't is duidelijk waarom ik hen nu net koosmijn beste wensen schrijf ik met een grote Wik geef ze vorm met hand gedweeze kunnen nauwelijks de kamer inen in mijn buik klinkt ruim gespinals ik kijk naar hoe ze langzaam groeienveiligheidshalve ga ik me niet moeienachteruit neem ik een stapen kijk.mijn beste wensen zijn over vloedigvan inborst net niet overmoedigvan groot belang is dat heel ergze zijn veel eisendzo been, zo mergik deed al eens wat vage wensendan kreeg ik bijpassende mensenwaar hier en daar een letter aan ontbraken ondanks alle moeite die ik daar in stakde verbinding bleef verkeerd verbondendaar hoeft geen doekje om gewondendat deed ik weldat kan ik goedeen vriend'lijk woord stelpt snel het bloedje ziet ze van de meet af aan al komenal die valselijke dromendie één ieder aan moet doenals een abuiselijke schoende droom staat jeals een aap met hoedbeeldig voor heel evenmaar niet je leven lang écht goedmijn beste wensen liggen soms ietwat bedolvenonder iets wat lijkt op golvenvan de adembenemende soort(ik verdenk ze van een massamoord)ruisende berichtenover panische gezichtengroot is immers het verliesvan luidop kunnen zeggenDIT IS WAT IK VERKIES:het is de waarheid die ik wilen ze maakt hierin net het verschilik wil de waarheid die is de mijneen nee dat is niet die hele kleinemijn waarheid zit groots op het schapik herken ze uit de duizend en nog 3 daarbijmijn waarheid staat zo goed bij mijze zit gegoten als een pakgeen letter die daarbij ontbrakik wens verregaand, tot aan de sokkenook al zijn die aan het oog onttrokkenik voel ze warm en zacht rondom mijn voetenze helpen me bij het ontmoetenvan mensen met dezelfde stemzowaar, hallo! daar heb je henik tref u hierwat een pleziermag ik u hetzelfde wensenals de ons vooraf gegane mensenmensen die tot sok en voethun wensen formuleren zoals het moetdat gaat precies en wanneer u dat maar wilontdaan van innerlijk geschildat mag in 't duisterdat kan mits fluisteru bent nu hierzet u en luister:ik ben u dankbaar en ik wensdat umijn allerliefste mensook dit jaar krijgt wat u bedachten is het niet wat u verwachtdan wens ik u de toverkrachtom bij te sturen't is wat met staan en heter vurenik wens u zien met ogen zachtu zelf in ware prachten weet dat 't ligt binnen uw machtte leven volgens uw gedacht(begin vannacht)