In het verleden werd Levi's jeans met puimsteen en schuurpapier door mensenhanden gescheurd, maar voortaan zal dat werk overgenomen worden door een lasermachine.

Concreet worden eerst slijtage- en scheurpatronen digitaal ontworpen, en nadien worden de beschadigingen toegebracht door een laser. Manueel nam het scheuren dertig minuten in beslag, de machine klaart het werk in zo'n negentig seconden.