Een rechter uit Dendermonde oordeelde dat de sperperiode strijdig is met de Europese wetgeving. "De rechter creëert hiermee een belangrijk precedent, ook al is de sperperiode hiermee niet afgeschaft", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Dat één rechter de sperperiode strijdig acht met de Europese wetgeving, wil daarom nog niet zeggen dat de sperperiode daarmee volledig op losse schroeven komt te staan. De wet is en blijft de wet en bovendien volgt er nog een uitspraak van het Hof van Cassatie. De uitspraak vormt wel een belangrijk precedent en de timing ervan, in volle sperperiode, is hoogst ongelukkig. "We dringen ook aan op overleg met minister van Economie Vande Lanotte omdat modehandelaars nu vooral nood hebben aan rechtszekerheid", zegt Mattheeuws.

De organisatie blijft erbij dat het afschaffen van de sperperiode totaal nefast zou zijn voor de zelfstandige modehandelaars die niet op kunnen tornen tegen de grote ketens. Zonder sperperiode hebben ook solden geen zin meer overigens, meent NSZ. "Concreet betekent de sperperiode dat er van 2 tot 29 juni geen kortingen of promoties mogen worden aangekondigd of gesuggereerd, maar ze mogen in principe wel toegepast worden. In dat geval spreken we van fluistersolden. Een andere optie om als winkelier al klanten te lokken voor de officiële soldenperiode is via koppelverkoop (1 betalen, 1 gratis krijgen). Deze twee maatregelen zijn niet in strijd met de koopjeswet."

Nefast voor consument en boetieken

Uit onderzoek dat de ondernemersorganisatie in 2011 afnam, bleek dat 9 procent van de zelfstandige modewinkeliers (goed voor 774 winkels op een totaal van 8600) vreest voor hun voortbestaan indien de sperperiode zou wegvallen. Dat zou ook nefast zijn voor de consument die het dan moet stellen met een verminderd aanbod. "De uitspraak is bijzonder jammer voor de zelfstandige modehandel die zonder sperperiode veel moeilijker op kan tegen de massale promotiecampagnes van de grote ketens."

"We zullen de uitspraak van de Dendermondse rechter nu grondig analyseren en dringen aan op spoedoverleg met minister Vande Lanotte. Die liet al weten dat hij niet van plan is om de sperperiode voor de koopjes af te schaffen, ondanks het oordeel van een Dendermondse rechter. Volgens de sp.a-minister is de sperperiode wel degelijk in orde voor Europa. "Tenzij het Hof van Cassatie of het Europees Hof iets anders zegt, houden we dus vast aan de sperperiode." Het Europees Hof laat de maatregel immers toe wanneer die bedoeld is om de kleine middenstanders te beschermen en hen toe te laten hun seizoensstock te verkopen, verduidelijkte de minister. "Dan mag dat, en dat is nu eenmaal de bedoeling van de wet. Ik zie dus ook niet in waarom we de wet zouden moeten afschaffen." Prijsdalingen in de sperperiode mogen trouwens altijd, maar dan gelden je kortingen tijdens de solden ten opzichte van die verminderde prijzen, bracht Vande Lanotte nog in herinnering. "Dan moet je dus nog meer zakken."

De rechter in Dendermonde oordeelde dat de koopjeswet - die al van toepassing is sinds 1985 - in strijd is met de Europese regelgeving, onder meer omdat ze de consument het recht op informatie ontneemt. De uitspraak kwam er na de rechtszaak die kledingketen ZEB aanspande tegen de koopjeswet. (RDM)

Een rechter uit Dendermonde oordeelde dat de sperperiode strijdig is met de Europese wetgeving. "De rechter creëert hiermee een belangrijk precedent, ook al is de sperperiode hiermee niet afgeschaft", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Dat één rechter de sperperiode strijdig acht met de Europese wetgeving, wil daarom nog niet zeggen dat de sperperiode daarmee volledig op losse schroeven komt te staan. De wet is en blijft de wet en bovendien volgt er nog een uitspraak van het Hof van Cassatie. De uitspraak vormt wel een belangrijk precedent en de timing ervan, in volle sperperiode, is hoogst ongelukkig. "We dringen ook aan op overleg met minister van Economie Vande Lanotte omdat modehandelaars nu vooral nood hebben aan rechtszekerheid", zegt Mattheeuws.De organisatie blijft erbij dat het afschaffen van de sperperiode totaal nefast zou zijn voor de zelfstandige modehandelaars die niet op kunnen tornen tegen de grote ketens. Zonder sperperiode hebben ook solden geen zin meer overigens, meent NSZ. "Concreet betekent de sperperiode dat er van 2 tot 29 juni geen kortingen of promoties mogen worden aangekondigd of gesuggereerd, maar ze mogen in principe wel toegepast worden. In dat geval spreken we van fluistersolden. Een andere optie om als winkelier al klanten te lokken voor de officiële soldenperiode is via koppelverkoop (1 betalen, 1 gratis krijgen). Deze twee maatregelen zijn niet in strijd met de koopjeswet."Nefast voor consument en boetiekenUit onderzoek dat de ondernemersorganisatie in 2011 afnam, bleek dat 9 procent van de zelfstandige modewinkeliers (goed voor 774 winkels op een totaal van 8600) vreest voor hun voortbestaan indien de sperperiode zou wegvallen. Dat zou ook nefast zijn voor de consument die het dan moet stellen met een verminderd aanbod. "De uitspraak is bijzonder jammer voor de zelfstandige modehandel die zonder sperperiode veel moeilijker op kan tegen de massale promotiecampagnes van de grote ketens." "We zullen de uitspraak van de Dendermondse rechter nu grondig analyseren en dringen aan op spoedoverleg met minister Vande Lanotte. Die liet al weten dat hij niet van plan is om de sperperiode voor de koopjes af te schaffen, ondanks het oordeel van een Dendermondse rechter. Volgens de sp.a-minister is de sperperiode wel degelijk in orde voor Europa. "Tenzij het Hof van Cassatie of het Europees Hof iets anders zegt, houden we dus vast aan de sperperiode." Het Europees Hof laat de maatregel immers toe wanneer die bedoeld is om de kleine middenstanders te beschermen en hen toe te laten hun seizoensstock te verkopen, verduidelijkte de minister. "Dan mag dat, en dat is nu eenmaal de bedoeling van de wet. Ik zie dus ook niet in waarom we de wet zouden moeten afschaffen." Prijsdalingen in de sperperiode mogen trouwens altijd, maar dan gelden je kortingen tijdens de solden ten opzichte van die verminderde prijzen, bracht Vande Lanotte nog in herinnering. "Dan moet je dus nog meer zakken."De rechter in Dendermonde oordeelde dat de koopjeswet - die al van toepassing is sinds 1985 - in strijd is met de Europese regelgeving, onder meer omdat ze de consument het recht op informatie ontneemt. De uitspraak kwam er na de rechtszaak die kledingketen ZEB aanspande tegen de koopjeswet. (RDM)