Als we in deze rubriek al eens een snelle en iets gulziger auto voorrijden, klimt soms een lezer in de pen met de opmerking dat het milieu moet worden gerespecteerd. We zijn de laatste om daartegen in te gaan, maar vinden dat enige verscheidenheid moet kunnen.
...