Trendwatchers hebben te vaak de neiging om jongeren te beklagen. Ja, ze wonen langer thuis, maar dat is lang niet altijd een kwestie van moeten. En ze sluiten zich ook niet op bij mama en papa omdat het daarbuiten allemaal zo ingewikkeld is. Dat pessimisme steunt op totaal voorbijgestreefde ideeën over ouder-kindrelaties en hoe gezinnen tegenwoordig werken. Een jonge twintiger van vandaag ervaart thuis wonen heel anders dan dertig jaar geleden." Fons Van Dyck staat aan het hoofd van de strategische denktank van communicatie- en reclamebureau BBDO in België. Samen met waarnemers uit verschillende sectoren verdiepte hij zich de voorbije jaren in 'hotel mama', een catch phrase die de woonsituatie van vele jongeren beschrijft. Afgestudeerde en vaak al tewerkgestelde twintigers blijven immers steeds langer onder het ouderlijke dak wonen. Volgens recent VUB-onderzoek wonen 6 op de 10 werkende jongeren tussen 22 en 23 jaar nog thuis. Bij 24- tot 25-jarigen geldt dat voor zo'n 40 procent. In totaal woont ruim de helft van de twintigers thuis : 64 procent van de mannen, 50 procent van de vrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop Belgische jongvolwassenen zelfstandig gaan wonen, is nu 23,3 jaar, een jaar later dan West-Europese generatiegenoten.
...