Dat we even naar buiten gaan, zal ze haar dochter na ons gesprek vrolijk melden. Of ze meekomt ? "Ja !" Het meisje juicht - blij dat aan het eindeloze gebabbel een einde is gekomen. Ze zet nog snel een pot in de oven van de speelgoedkeuken, loopt naar haar moeder, grist onderweg haar jas van een stoel en reikt die gedecideerd aan. "Jasje aandoen, mama." Daarna doet het meisje haar laarzen aan, kijkt me even ernstig aan en vraagt : "Meekomen ?"
...