Mijn vader was mijn eerste leraar. Hij is concertmeester van deFilharmonie in Antwerpen en kocht me een viooltje toen ik vijf jaar was. Ook mijn jongere broer zit in de muziek : dankzij een beurs studeert hij nu piano in New York. Maar van wedijver was er nooit sprake. De piano is een heel ander en complexer instrument, met meer mogelijkheden.
...