Gebrekkige kennis van al wat met voeding te maken heeft, leidt vaak tot bevreemdende opvattingen. Zo zijn er volkeren die geloven dat het drinken van bloed van moedig gesneuvelde vijanden garant zou staan voor een even moedig gedrag bij de consument, of dat het eten van leeuwenvlees de viriliteit zou bevorderen. Men verwacht dat eigenschappen van de origine - zelfs kleur, geur of reputatie - worden overgedragen. Een van de grootste dooddoeners op dat gebied, waarbij men op basis van het kleurparallellisme een zekere 'passendheid' verwacht, is de stelling dat witte wijn bij wit vlees hoort en rode wijn bij rood vlees.
...