De AOC-regeling ( Appellation d'Origine Contrôlée) bestaat nog niet zo lang. Pas vanaf 1930, toen de wijnboeren in heel Frankrijk, en vooral in de Bourgogne, in opstand kwamen omdat op grote schaal 'valse' bourgogne werd verkocht, werd een systeem van originegarantie opgezet. Baron Leroy, afkomstig uit een van de grote bourgognefamilies, ligt aan de oorsprong van het AOC-systeem en zijn nagedachtenis wordt nu overal gehuldigd. Maar destijds was het principe zeker niet algemeen aanvaard: het systeem garandeert helemaal geen kwaliteit. De Belgische wijnhandel bijvoorbeeld, heeft er zich toen hevig tegen verzet en eiste nog een hele tijd het recht op om à la façon de Bourgogne te mogen werken. In wezen beveiligt het AOC-systeem de wijnboeren, maar niet de consumenten. Vele op landbouw steunende kwaliteitsproducten doen het zonder origine contrôlée: cognac, port, w...