De kandidaten brachten een bezoek aan het schoenenmuseum SONS, waar ze inspiratie haalden voor een creatie. Waarin schuilde de moeilijkheid van deze opdracht ?
...