Jo Blommaert Tekening Sandra Schrevens
...

Jo Blommaert Tekening Sandra Schrevens In een wereld waarin geslachtsorganen een sacrale dimensie toebedeeld krijgen, verloopt het liefdesspel als volgt : ?Wat een zaligheid wanneer een vrouw ervaart dat haar geliefde schroomvol wacht aan haar poort. (...) Zij maakt intussen haar huis warm en ontvankelijk. De vrouwelijk-goddelijke energieën laat ze uit haar diepe bron opwellen. Dit opengaan van de roos schouwt hij met grote dankbaarheid. Hij speelt dit heilige spel, dit wekken van de liefde, strelend, aaiend, zoenend...? Is dit het poëtische minnekozen waar u altijd van gedroomd hebt ? Lijkt dit u het summum van geluk dat alle duivelse gevoelens kan verdrijven ? Bent u een zoekende mens die vindt dat uw seksleven dringend behoefte heeft aan meer bewustzijn ? Dan bent u klaar voor een ?inwijding in de seksuele energie?, zoals psychotherapeut, seksuoloog, pedagoog en theoloog Marcel Ploem die in zijn Zalige liefde (uitgeverij Lannoo) voorstelt. Misschien is de hierboven geschetste benadering naïef te noemen, oppert de auteur, maar de hedendaagse visie op seksualiteit vindt hij pas echt naïef : een seksualiteit die enkel neemt, die steeds agressiever wordt, die mensen angstig maakt en ontreddert. Hij verwijt de samenleving zonder creativiteit in die seksuele impasse te blijven hangen en laat ons 186 pagina's lang meegenieten van de ideeën die aan zijn brein ontsproten en die volgens hem een uitweg kunnen bieden. Vertrekkend van de vaststelling dat na een periode van seksuele bevrijding steeds meer mensen erover begonnen te klagen dat ze geen zin meer hadden in seks, acht hij de tijd rijp voor verdieping : voor het zoeken naar de zin van seks, naar de betekenis van seksuele energie. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met termen als oerenergie, oerkracht, oerpotentie is het even wennen, en wie een hekel heeft aan religieus geïnspireerd taalgebruik, kan beter meteen afhaken. Maar wie zich aangesproken voelt door spiritualiteit en mystiek, vindt hier allicht al wat zijn of haar hartje belieft. Zelf hebben we ons nooit de Tien Inzichten van James Redfield eigen gemaakt, maar vermits De Celestijnse belofte nog steeds (!) in de boeken-toptien staat, vermoeden we dat er ook voor Marcel Ploem gouden tijden in het verschiet liggen. Overigens is wat hij de lezer(es) in het vooruitzicht stelt ook niet min. Gezien alle seks beschouwd kan worden als goddelijke energie, is het perspectief voor de mens heel simpel ?gelijk worden aan God?. Nou, dat zet ons toch weer tot verderlezen aan. Volgens Ploem is seks als goddelijke oerenergie explosief materiaal. De eerste inwijdingsles leert ons dat we daar behoedzaam en schroomvol mee moeten leren omgaan. De tweede les wijst op het belang van tederheid. De auteur, die in '78 al een boek over dit thema publiceerde, roept vooral mannen op om deze kwaliteit meer te ontwikkelen omdat hij vermoedt dat de afwezigheid ervan verklaart waarom zij tegenwoordig minder goed in de markt liggen. ?Voor velen is tederheid een soort onnodig dralend tijdverlies of hoogstens een voorspel, nodig om op toerental te komen.? Maar tederheid vraagt tijd. Derde stap in de inwijding is overgave : ?het is het plukken van de gouden vruchten?. Volgt een pleidooi voor het waarderen van het sacrale in de seksualiteit en de overweging dat exclusief coïtusgedrag best eens oud restgedrag, een atavisme zou kunnen zijn. Gelukkig wijst Ploem er en passant op dat hij niet terugwil naar de onwetendheid en de verstikkende moraal van vroeger. Toch lijkt het erop dat naarmate het boek vordert, de auteur steeds meer het contact met de aardbodem verliest. Er worden theorieën ontvouwd over het Al en het Een, constructies opgezet rond assen en levensbomen, zinnen gebrouwen en woorden uitgevonden die wel een zeer vergaande empathie bij de lezer veronderstellen. ?Mijn zicht is vertroebeld door ik-sluiers.? Of : ?Ik heb aan-wezigheid opgetild naar de dimensie van in-wezigheid.? De lust om te volgen is mij al lang vergaan, en ik blijf liever met de voeten op de grond om de opstijgende Ploem uit te wuiven. De auteur heeft met dit boek willen reageren tegen een al te oppervlakkige en consumptieve seksualiteitsbeleving, maar je kan je afvragen of hier geen nieuwe valkuilen worden geopend. Opnieuw worden mensen ideaalbeelden, topervaringen en bewustzijnsverruimingen voorgesteld waar ze opnieuw eindeloos kunnen gaan naar smachten om vervolgens opnieuw diep teleurgesteld te worden. Misschien kan vrijen met respect voor de ander ook gewoon prettig, zinvol, een moment van extase, ja zelfs een bron van energie zijn, zonder al dat zweverige gedoe. Wie echter niet genoeg kan krijgen van yin-yang, Adamskracht-Evakracht, Isis-Osiris, mannelijk-vrouwelijk, positief-negatief, wordt aan het einde van de rit wis en zeker beloond : Een allesomvattende liefdesomstrengelingen daarin zit jij, omarmd, bemind,huid op huid met het goddelijke Al.Good luck !