Nooit waren er sneller, comfortabeler, properder en veiliger auto's op de markt dan nu. Maar tegelijk met die groeiende verfijning, kijkt de chauffeur tegen almaar trager vorderend verkeer aan. De conclusie van die potsierlijke situatie zal dan ook duidelijk zijn : de automobilist heeft niet in de eerste plaats behoefte aan een nog geavanceerder auto, maar aan een meer gestroomlijnde mobiliteit. De elektronische systemen om auto's vlotter door het verkeer te loodsen zijn in de buurlanden inmiddels operationeel. Hier staat ons de komende maanden een doorbraak te wachten.
...

Nooit waren er sneller, comfortabeler, properder en veiliger auto's op de markt dan nu. Maar tegelijk met die groeiende verfijning, kijkt de chauffeur tegen almaar trager vorderend verkeer aan. De conclusie van die potsierlijke situatie zal dan ook duidelijk zijn : de automobilist heeft niet in de eerste plaats behoefte aan een nog geavanceerder auto, maar aan een meer gestroomlijnde mobiliteit. De elektronische systemen om auto's vlotter door het verkeer te loodsen zijn in de buurlanden inmiddels operationeel. Hier staat ons de komende maanden een doorbraak te wachten. Toen navigatiesystemen enkele jaren geleden op de markt kwamen, waren ze in essentie bedoeld om de kortste/snelste weg te vinden om ter bestemming te komen. Dat is nog altijd zo, maar het breintje kreeg een aantal functies bij en werd flexibeler. Eigenlijk onderscheidt men twee systemen : on-board navigatiesystemen (waarbij alle elementen in de auto aanwezig zijn) en off-board of on line systemen, waarbij de navigatiesoftware en de digitale mapdatabase via een draadloze verbinding gedownload worden. Centraal bij elk van die systemen staan de digitale kaarten en daarin zorgt Tele Atlas (de belangrijkste producent van geografische databanken ter wereld) voor het grootste aanbod. Aanvankelijk waren op die kaarten uitsluitend wegen aangebracht, later kwamen daar andere elementen bij, van tankstations tot ziekenhuizen. In de toekomst zullen die systemen ook het hart vormen van de Adas(Advanced Driver Assistance Systems), waarbij de bestuurder gewaarschuwd wordt voor een gevaarlijke bocht of een onverlichte tunnel. Veiligheidsapostels dromen al van een actief Adas dat ingrijpt wanneer een chauffeur te snel een bocht nadert door in zijn plaats te remmen. Of het systeem zal bij naderende pech (nog voor de bestuurder dat in de gaten heeft) de hulpdiensten verwittigen en de aard van het euvel doorsturen. Persoonlijk hebben we zo onze bedenkingen bij al te actieve systemen die op de mechanica ingrijpen, waarschuwen voor een scherpe bocht lijkt al meer dan voldoende, tenzij het ultieme doel een centraal geleid verkeer is. Reikhalzend kijken we dan weer uit naar een dynamischer versie van de actuele verkeersinformatie. De TravelPilot DX-reeks van Blaupunkt biedt nu al de mogelijkheid van TMC (Traffic Message Channel), waarbij het navigatiesysteem files als obstakels registreert en de rijder er via een alternatieve route omheen loodst. Een schitterende toepassing die evenwel in ons land ongebruikt blijft omdat de informatie (nog) niet wordt rondgestuurd, wat in Frankrijk, Nederland en Duitsland wél het geval is. Overigens bestaan in Europa momenteel al 22.000 TMC-locaties (meetpunten) die verkeersinformatie verstrekken. In afwachting van de beschikbaarheid van die zeer waardevolle informatie, kan de rijder zich wel verheugen op de integratie van multimediafunctionaliteiten en de ontwikkeling van infotainment, misschien een zoethoudertje in de file. Zo kan men met de TravelPilot DX-N e-mails en sms'jes versturen en ontvangen en straks zullen geïntegreerde multimediasystemen ervoor zorgen dat ook audio-, video, tv-, telefoon- en internetfuncties via één enkel systeem op het dashboard belanden. Je hoeft geen wirwar van knopjes te vrezen, de bediening zal gebeuren met spaakherkenning. Om die reden werden aan de digitale kaarten van Tele Atlas inmiddels fonetische transcripties toegevoegd, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Een belangrijke trend in dit omvangrijke fenomeen is de opmars van PDA's of Personal Digital Assistants als navigatiehulp. De kleine, elektronisch gestuurde PDA's (aanvankelijk als agenda en adressenboek gelanceerd) kunnen nu als navigatiehulp worden ingeschakeld, ten minste als een gps-antenne voor de positionering wordt toegevoegd en een navigatiesysteem. De TomTom Navigator van Palmtop is een voorbeeld van zo'n navigatiesysteem voor PDA's, wordt als een compleet systeem aangeboden, met naast de navigatiesoftware en de kaart van een land ook een gps-ontvanger en een standaard voor de pocket-pc. De Navigator kan ook zonder gps-ontvanger buiten de wagen als elektronische kaart gebruikt worden. De klassiekere systemen worden intussen almaar goedkoper en compacter. Zo levert Blaupunkt een vereenvoudigd navigatiesysteem met gesproken instructies en optische pijlaanwijzingen in radioformaat en gecombineerd met de radio-ontvanger en cd-speler. De TravelPilot DX-R52 is niet groter dan een klassieke autoradio en kost 1300,50 euro (btw inbegrepen). pierre darge