Hoe jong de handel in vintage design ook is, toch merk je nu al duidelijke trends die ontegensprekelijk hedendaagse designers beïnvloeden. Dat is ook de interieurmagazines niet ontgaan, die publiceren almaar minder minimalistische interieurs. Ze focussen op kleurrijke decors vol speelse objecten uit het nabije verleden. Het gaat om interieurs waarin blitse meubelen uit de jaren zeventig broederlijk naast ontwerpen van Studio Job of Marcel Wanders staan. De handelaren in vintage design oefenen wellicht zelf de grootste invloed uit op het interieur, want ze speurneuzen naar objecten of stijlen waar niemand oog voor heeft. Bijgevolg lijkt ook de handel in vintage design meer en meer onderhevig aan trends. Bovendien evolueert ook het handelsmechanisme. In Gent, Brussel en Antwerpen mogen er dan wel vrij veel designantiquairs actief zijn, maar vintage verkopen gebeurt vooral via het internet. Dit was voor de verkoop van oudheden tot voor enkele jaren zo goed als ondenkbaar. We polsten de de-signantiquairs Lenz Vermeu-len en Thierry Anrys, die be-ter bekend zijn in het buitenland dan bij ons.
...