Wie van vintage design houdt en de lat niet al te hoog legt, kan voor een redelijk bedrag het een en ander op de kop tikken op het net. Beschouw dit stuk als een introductie, want gevorderden kennen meer links dan wat we hier suggereren. Wie via de door ons opgesomde sites verder doorklikt, komt zelf meer verkoopkanalen op het spoor. Niet zelden wordt de koopwaar aangeboden door semiprofessionele handelaren met een winkel op het net. Via die weg snor je met wat geduld weer nieuwe netwerken op in binnen- en buitenland.
...