We hebben een zeer vreemde relatie met tijd. Omdat het ons aan tijd ontbreekt. We staan constant onder tijdsdruk, kunnen werktijd en speeltijd niet meer scheiden en hollen van de ene korte tijdsperiode naar de andere. Daardoor leven we niet in het heden. "Het eeuwige leven wordt gegeven aan degenen die in het heden leven", zei filosoof Ludwig Wittgenstein. Maar dat kunnen wij dus niet. We zijn constant in beweging. Het verleden zien we als iets dat voorbij is. We zijn op de toekomst gericht.
...